اختصاصی؛

در ساعت ۶بامداد که جوخه اعدام مرکب از چهار سرباز آماده اجرای مراسم شده بود، دکتر فاطمی در آخرین لحظه فریاد زد:«زنده باد مصدق، پاینده ایران.»

 

به گزارش صبح ما، حسین فاطمی از جمله چهره های ملی و شریف تاریخ معاصر ماست که به دلیل داشتن روحیات ملی گرایانه و ضداستعماری همواره مورد تهاجم گروه های خائن و افراطی قرار داشته است.

او نقش بسیار پررنگی در ملی شدن صنعت نفت داشت به نحوی که دکتر مصدق در این باره گفت:«اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی بوده که به مملکت شده، باید از آن کسی که اول این پیشنهاد را نمود، سپاسگزاری گردد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان پیشنهاد خود را داد که عده ای نمایندگان جبهه ملی حاضر در جلسه آن را به اتفاق آراء تصویب نمودند.»

ترور اول

در ۲۲ بهمن ۱۳۳۰، دکتر فاطمی در مراسمی که بر سر مزار محمد مسعود در گورستان ظهیرالدوله شمیران برگزار شد، در حالیکه مشغول سخنرانی بود مورد سوءقصد نوجوانی ۱۴ ساله به نام مهدی عبدخدایی قرار گرفت که از فاصله نزدیک گلوله ای به شکم او شلیک کرد.

عبدخدایی عضو جمعیت فدائیان اسلام بود و نظر به اینکه نواب صفوی رهبر این گروه در زندان به سر می برد، به دستور عبدالحسین واحدی، نفر دوم این جمعیت، این سوءقصد را انجام داد که گفته بود: «حالا که به دکتر مصدق دسترسی نداریم معاونش را می کشیم!»

گلوله یازده نقطه از روده های دکتر فاطمی را پاره کرد و به رغم معالجاتی که فاطمی در ایران و آلمان کرد تا آخر عمر کوتاهش از اثرات این سوءقصد جنایتکارانه رنج می برد.

ترور دوم

روز ۲۸ مرداد۳۲، دکتر فاطمی تا ظهر در خانه مصدق حضور داشت ولی در آن هنگام به صلاحدید نخست وزیر و جمعی از حضار که از سرنوشت فاطمی نگران بودند، آنجا را ترک کرد و به مخفیگاه رفت. او در خانه ستوان دکتر محسنی در نزدیکی میدان تجریش(کوچه رضایی شماره۲۱) پنهان شد و تا اسفند همان سال که توسط سرهنگ مولوی دستگیر شد در همانجا به سر می برد.

ماجرای حمله شعبان بی مخ و چاقوکشان دولتی به دکتر فاطمی در برابر کاخ شهربانی، هنگامی که از نزد سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران خارج می شد، مشهور است. در این جریان دکتر فاطمی چند زخم چاقو برداشت و اگر خواهرش خود را روی او نمی افکند، بدون تردید کشته می شد.

ترور سوم

دادگاه نظامی مامور محاکمه دکتر فاطمی، دکتر شایگان و مهندس رضوی در مهرماه ۱۳۳۳ تشکیل شد. در جلسات دکتر فاطمی را با آمبولانس و بر روی برانکار می آوردند و او قادر نبود بر سر پا بایستد. دادگاه نظامی پس از ده روز حکم اعدام فاطمی را صادر کرد. در ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۳۳ مراسم اعدام دکتر حسین فاطمی در لشکر ۲ زرهی در برابر شماری از افسران ارتش از جمله سرتیپ آزموده اجرا شد.

در ساعت ۶بامداد که جوخه اعدام مرکب از چهار سرباز آماده اجرای مراسم شده بود، دکتر فاطمی در آخرین لحظه فریاد زد:«زنده باد مصدق، پاینده ایران.»