اینکه فرد یا افرادی از هرکدام از نهادهای نظامی یا دولتی از حمله قریب الوقوع به سفارت آمریکا مطلع بوده اند، را نباید به معنای حمایت تشکیلاتی و یا نهادی از یک حرکت خودجوش تعبیر کرد.

 

به گزارش صبح ما، انتشار یک مصاحبه از محسن رفیق‌دوست با تیتری جنجالی، شائبه هایی را در میان برخی افکار عمومی ایجاد کرده، با طرح این پرسش که «آیا به راستی، سپاه پاسداران نقشی تشکیلاتی در تسخیر سفارت آمریکا داشته است؟»

جنجال بر سر بخشی از صحبت های رفیق دوست است که می گوید، «به عنوان مسئول تدارکات سپاه در آن هنگام به دانشجویان کمک کرده»، این بخش از گفت وگو موجب شد تا این تلقی ایجاد شود که انگار تشکیلات عریض سپاه، پشت حمله به سفارتخانه قرار داشته است.

در همین حال، اینکه فرد یا افرادی از هرکدام از نهادهای نظامی یا دولتی از حمله قریب الوقوع به سفارت آمریکا مطلع بوده اند، را نباید به معنای حمایت تشکیلاتی و یا نهادی از یک حرکت خودجوش تعبیر کرد.

همگان می دانند که ممکن است حمله به سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب، امروز منتقدانی جدی داشته باشد، اما ضروریست که این انتقادات در فضایی به دور از تعصب، واقع بینانه و با در نظر گرفتن فضای سیاسی آن مقطع صورت گیرد تا راه گشای تحرکات احتمالی آینده یک ملت در بحران ها و شرایط حساس باشد. استناد به بخشی از گفت وگوهای این چنینی برای گرفتن نتیجه ای کلی، نه تنها منجر به رمزگشایی از تحرکات تاریخی و انقلابی نمی شود که گمراهی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

مشخص نیست یک عده از دخالت دادن نام تشکیلات سپاه در حمله به سفارت آمریکا چه نفعی خواهند برند، اما یک مسأله روشن است که در سالهای اخیر، استقلال دانشجویان خط امام، امری روشن و بدیهی برای تحلیل گران بوده است.

در همین رابطه، حبیب الله بیطرف، یکی از دانشجویان در آن مقطع، نیز با اشاره به سوءبرداشت هایی که از این گفت وگو صورت گرفته است، به «صبح ما» گفت: «قطعاً نقش تشکیلاتی سپاه در تسخیر سفارت امریکا در سال ۱۳۵۸، مطلبی بی اساس است و آقای رفیق دوست هم چنین ادعایی نکرده است، متاسفانه تیتر زدن ناشر کلیپ منتشره از ایشان، چنین تصور غلطی را القا می‌کند.

وی افزود: همانطور که بارها روایت شده است، قبل از تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به جز دانشجویان معین و مشخص، فقط آقای محسن رضایی، معاون اطلاعات سپاه برای حفاظت بیرونی سفارت و آقای سیدمحمد خوئینی برای استحضار امام خمینی و انعکاس نظر ایشان به شورای مرکزی دانشجویان در جریان بوده اند.

حبیب الله بیطرف ادامه داد: تسخیر سفارت آمریکا، حرکتی دانشجویی و کاملا مستقل بود. و توسط دانشجویان ۴ دانشگاه شهر تهران، طراحی و اجرا شد و هدف اصلی اش نیز، خنثی کردن توطئه کودتای نظامی توسط آمریکا شبیه آنچه بود که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بوده است و در دستیابی به هدف خود کاملا موفق بوده و به غیر از مشی امام و خط امام خمینی، از هیچ کس دیگری الهام نگرفته بود.