غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری، احکام قطعی فعالان بازداشتی محیط زیستی را اعلام کرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در نشستی خبری، احکام قطعی فعالان بازداشتی محیط زیستی را اعلام کرد.

اسماعیلی گفت: بر اساس رای قطعی صادر شده برای متهمان محیط زیستی احکام زیر صادر شده است:
– مراد طاهباز به جرم همکاری با آمریکا ۱۰ سال حبس
– نیلوفر بیانی به جرم همکاری با آمریکا ۱۰ سال حبس و رد مال
– هومن جوکار ۱۰ سال حبس
– سام رجبی تبریز ۶ سال حبس
– حمید کاشان دولت ۶سال حبس
– عبدالرضا کوهپایه به جرم تجمع علیه کشور ۴ سال حبس