یک اقتصاددان گفت: مافیای قدرت و ثروت یکی از دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی موجود نیز هستند. مقابله با آن نیز نیازمند یک عزم جدی است که تنها مختص به قوه مجریه نیست و سایر نهادها از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه نیز باید در این زمینه فعالیت کنند.

 

بخش قابل توجهی از وعده‌های اقتصادی که رئیس جمهور داده‌اند قابل تحقق است.با این وجود تحقق وعده ها نیازمند برنامه روشن است که متأسفانه این برنامه وجود ندارد. این در حالی است که کارشنکی‌های گسترده‌ای علیه دولت صورت می‌گیرد تا وعده‌های آقای رئیسی محقق نشود. به عنوان مثال حدود پانزده نفر در دوران برزخی انتقال دولت، کل سیمان کشور را خریداری می‌کنند و قیمت سیمان را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهند. این در حالی است که رئیس جمهور وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال داده است. در نتیجه افزایش قیمت سیمان به معنای افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهد بود که شامل بخش‌های دیگر نیز می‌شود.نفس عمل احتکار سیمان در یک مقطع کوتاه مدت مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.در چنین شرایطی قوه قضائیه و مجلس هیچ واکنشی نسبت به این فساد که زندگی مردم و برنامه‌های دولت را تحت تأثیر قرار داده نشان نمی‌دهند. در نتیجه این شائبه در بین مردم شکل می‌گیرد که کسانی که دست به چنین کاری می‌زنند به شکل‌های مختلف نفوذ دارند و یا اینکه با قدرت در ارتباط هستند. اگر آقای رئیسی قصد دارد به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند باید با یک عزم جدی موانعی که در مقابل تولید و ایجاد اشتغال وجود دارد، برطرف شود. به‌رغم اینکه اعتراض‌هایی در زمینه تولید وجود دارد اما برخی قصد دارند موضوع سیمان را وارد بازار بورس کنند.به نظر می‌رسد قیمت سیمان در آینده افزایش پیدا می‌کند و هنگامی‌که چنین اتفاقی رخ بدهد این احتمال وجود دارد که قیمت همه مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند.مافیاهای قدرت و ثروت که در کشور وجود دارند یکی از موانع اصلی تحقق وعده‌های اقتصادی دولت هستند. این در حالی است که این مافیای قدرت و ثروت یکی از دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی موجود نیز هستند. مقابله با مافیای قدرت و ثروت نیز نیازمند یک عزم جدی است که تنها مختص به قوه مجریه نیست و سایر نهادها از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه نیز باید در این زمینه فعالیت کنند. این در حالی است که نشانه‌هایی در این  زمینه مشاهده نمی‌شود وتنها شعار داده می‌شود.

منبع: آرمان