اختصاصی؛

وظیفه حکومت نه تنها دفاع از عدالت به معنی عام آن بلکه زمینه سازی برای تحقق و گسترش آن در جامعه است. تامین حقوق همه اقوام و مذاهب در سپهر ایران و پذیرش تنوع و تکثر در عین وحدت، مصداق بارز عدالت در سرزمینی است که رنگین کمان اقوام گوناگون ایرانی سازنده فرهنگ زیبا و دل انگیز و تحرک بخش است.

 

پایگاه خبری صبح ما قصد دارد در سلسله مطالبی از سیدمحمد خاتمی، گفتمان، مبانی و مفاهیم اساسی اصلاحات را تشریح کند. آنچه در ادامه می آید بخش پنجم از نظر سیدمحمد خاتمی درباره گفتمان اصلاحات است که برای نخستین بار در رسانه ها توسط «صبح ما» منتشر می شود.

سید محمد خاتمی درباره مبانی اصلاحات به ۱۲ رکن اساسی اشاره کرده است، آنچه در ادامه می آید تشریح دو رکن «اصلاحات و عدالت» و «اصلاحات و توسعه» از زبان اوست که آذرماه ۱۳۸۷ بازگو شده است.

عدالت اساس آفرینش و بنیان روابط اجتماعی است. تذکر به عدالت و پاسداری از آن و برپاداشتن قسط و عدل توسط آدمی، محور و اساس دعوت پیامبران و تحقق آن از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی است. عدالت، دادن حق هر ذی حقی به اوست، از این رو در عین حال که وجه ملموس و فوری عدالت در ساحت حیات اقتصادی بروز پیدا می کند، ولی خلاصه کردن عدالت در این وجه، ظلم به عدالت است.

بر این اساس اگر انسان حق دارد که بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم باشد، استقرار حکومت مردم سالار و پاسداری از آن، مهم ترین مصداق عدل خواهد بود. بنابراین لازمه عدالت در سپهر حیات اجتماعی عبارتست از احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و ایجاد زمینه برای بهره گیری از امکانات به طور مساوی از سوی همه کسانی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند.

در نتیجه وظیفه حکومت نه تنها دفاع از عدالت به معنی عام آن بلکه زمینه سازی برای تحقق و گسترش آن در جامعه است. تامین حقوق همه اقوام و مذاهب در سپهر ایران و پذیرش تنوع و تکثر در عین وحدت، مصداق بارز عدالت در سرزمینی است که رنگین کمان اقوام گوناگون ایرانی سازنده فرهنگ زیبا و دل انگیز و تحرک بخش است.

اگرچه از توسعه تعریف های گوناگونی به عمل آمده است. ولی در جامعه ما به لحاظ موازین و معیارهای دینی و فرهنگی و شرایط تاریخی، تعریف جامع الاطرافی از توسعه به دست داده نشده است. اجمالا توسعه را می توان به معنی برخورداری همه افراد جامعه از تمامی فرصت ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود دانست.

بر این پایه توسعه مطلوب، پایدار و همه جانبه در منظر اصلاحات ابعاد و مشخصه های مختلفی دارد. رسیدن جامعه به توان و شایستگی لازم جهت برخورداری از علم و فناوری و مدیریت کارآمد و بهره برداری از امکانات موجود و خلق امکانات جدید برای زندگی بهتر و نیز کسب استقلال و امکان تعامل با جهان از موضعی برابر و استقرار حکومت مردم سالار و غیر مستبد و عادل در عین پایبندی به معیارهای دینی و فرهنگی و گسترش فرهنگ نقد به خصوص در میان حاکمان از جمله مولفه ها و مشخصه های این نگاه به توسعه است. این صورت از توسعه شامل همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شود.