دومین کنگره ملی مجمع ایثارگران برگزار شد و در این نشست هیأت رییسه موقت با موافقت اکثریت نسبی اعضا تعیین شدند.

دومین کنگره ملی مجمع ایثارگران برگزار شد و در این نشست هیأت رییسه موقت با موافقت اکثریت نسبی اعضا تعیین شدند.

جواد امام ضمن گرامیداشت و تجلیل از شهدا و ایثارگران به ویژه شهدای حزب مجمع ایثارگران گفت: آرمان و خاستگاه آحاد ملت ایران در انقلاب اسلامی، اسقلال و دموکراسی و جمهوریت نظام بوده و معنی جمهوریت نیز همان دموکراسی و مردم سالاری است. اسلام روح اصلی انقلاب بود و در مقابل جمهوریت نبوده و انقلاب بنام الله صورت گرفت. اسلام خواهی مردم بر اساس الگوی حکومت حضرت علی (ع) بوده که ویژگی نابی داشت. تمامیت خواهی، آقا زادگی، حیف و میل بیت المال، ویژه خواری، بی عدالتی و فساد و…راهی در الگوی حکمرانی امام علی(ع) نبود.

دبیر کل مجمع ایثارگران همچنین مهمترین نکات موثر در کم رنگ ساختن نقش مردم در برهه کنونی را برشمرد:

ارتجاع فکری و نظری با ناکامی های جمهوری اسلامی در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و تغییر گفتمان انقلاب

اقتدارگرایی در تفسیر قانون اساسی و اینکه قانون اساسی تنها یک اصل بنام ولایت فقیه نداشته و اصول دیگری هم دارد.

نظارت استصوابی که در تداوم تفسیر نامنطبق با روح قانون اساسی و دامن گیری دلسوزان با شیوه و اعمال نظر خاص بوده و منجر به حذف بخش عظیمی از دلسوزان و وفاداران به اصول و ارزشهای انقلاب شده است.

نهادهای موازی و نظارت ناپذیر غیر پاسخگو در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی …

معطل ماندن مسئولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی طبق اصل ۵۸ توسط منتخب مردم رییس جمهور

محقق نشدن وعده های اقتصادی علی رغم دستاوردهای زیاد و ایجاد مشکلات اقتصادی، فلاکت های معیشتی، بحراهان های گوناگون در ابعاد مختلف

امام در ادامه با بیان اینکه مجمع ایثارگران برای ایجاد اعتماد در مردم و زمینه سازی برای مشارکت آنها چند راه کار برای برون رفت از وضع فعلی دارد، مواردی را مطرح کرد که بخشی از مهم ترین آن موارد در ادامه می آید:

۱- توجه جدی برای حذف رویه های غلط نظارت استصوابی و بازگشت به رای مردم و احترام به حقوق اجتماعی، آزادی و تلاش برای معضلات و  شکاف ملت دولت و اثرات تخریبی تحریم

۲-بازگشت به قانون اساسی و اصلاح آن با شفاف سازی به شیوه رفراندوم و استفاده از این اصل

۳-بازگرداندن نظامیان به پادگان ها برای حفظ و و برقراری امنیت و حراست از کشور و نه حرکت های شبه سیاسی و حزبی

۴- پایان دادن به حصر غیر قانونی مهندس موسوی ،خانم رهنورد و جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و برداشتن محدویتهای ایجاد شده برای سید محمد خاتمی و آزادی تمام زندانیان سیاسی