امام خمینی در پانزدهم دی ماه سال ۶۱ یعنی چندی پس از صدور فرمان هشت ماده ای، در حکمی خطاب به اعضای این ستاد، هیات های گزینش را منحل کردند.

 

امام خمینی در پانزدهم دی ماه سال ۶۱ مطابق با بیستم ربیع الاول ۱۴۰۳، در حکمی، دستور به تعطیلی و انحلال هیات های گزینش در سراسر کشور دادند. متن حکم امام خطاب به ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای به شرح زیر است:

‌‌”بسم الله الرحمن الرحیم ‌

‌‌ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری ‌

‌‌اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و‌‎ ‎‌بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتاب ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین‌‎ ‎‌انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد‌‎ ‎‌قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً‌‎ ‎‌مستهجن و أسف آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و‌‎ ‎‌جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است، و به وزیر‌‎ ‎‌ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و‌‎ ‎‌نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت‌‎ ‎‌داشته اند دارای حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی‌‎ ‎‌است که برای مشوه نمودن چهرۀ نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این امر اقدام‌‎ ‎‌نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم :‌

‌‌  ۱ـ تمام هیأت هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند، منحل اعلام‌‎ ‎‌می نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه ها و ادارات، و چه در مراکز آموزش و‌‎ ‎‌پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.‌

‌‌ ۲ـ ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هیأت هایی به جای هیأت های منحله،‌‎ ‎‌از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز‌ تعیین تا در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظۀ روابط اقدام نمایند، و گزینش زیر نظر آنها‌‎ ‎‌انجام گیرد، و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار‌‎ ‎‌نباشند. و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، مگر آنکه از‌‎ ‎‌گروهک ها و مفسدین باشند، یا حال فعلی آنها مفسده جویی و اخلالگری باشد. و اما‌‎ ‎‌کسانی که در رژیم سابق به واسطۀ جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها‌‎ ‎‌شده اند ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند، تندروی های جاهلانه در حق‌‎ ‎‌آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.‌

۳ـ از آنجا که بسیاری از سؤال های اسلامی این کتابچه ها از مسائل غیر محل اطلاع‌‎ ‎‌می باشد که شاید فضلا و علمای زحمتکش نیز در جواب آنها عاجز باشند، و نیز بعض‌‎ ‎‌آنها غلط و بعضی از سؤال و جواب ها بر خلاف است، این نحوۀ سؤالات به هیچ وجه معیار‌‎ ‎‌در گزینش افراد نیست ،و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد .لازم است ستاد‌‎ ‎‌محترم، اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی، چه به واسطۀ سؤال های شرعی، که دانستن‌‎ ‎‌آنها برای این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤال های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد، از‌‎ ‎‌ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطۀ آن استخدام‌‎ ‎‌نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده‌‎ ‎‌است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوۀ عمل که با آنها شده است‌‎ ‎‌ظلم فاحش است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همۀ اینها باید‌‎ ‎‌جلوگیری شود. و نیز از افراد صحیحی که در هیأت های گزینش بوده اند، قدردانی شود و به‌‎ ‎‌افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع نشود.‌

‌‌۴ـ ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که‌‎ ‎‌محل اطلاع عمومی است، و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است به طور‌‎ ‎‌ساده، بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است، و بعضی مسائل‌‎ ‎‌مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل‌‎ ‎‌سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج‌ ‎‌اشخاص را آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود و میزان رد و قبول،‌‎ ‎‌موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است.‌

۵ـ تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع‌‎ ‎‌است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این‌‎ ‎‌نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش‌‎ ‎‌افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.‌

‌‌ ۶ـ بنا به گزارش رسیده، بعضی از کلاس های درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکز‌‎ ‎‌نظامی و انتظامی تأسیس شده است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاس ها به‌‎ ‎‌وسیلۀ اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود، و نمایندگان اینجانب در نیروهای نظامی‌‎ ‎‌و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد‌‎ ‎‌موظف است برای هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه هایی مناسب با کار آنان به صورتی‌‎ ‎‌معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضدانقلابی جلوگیری نمایند.‌‎ ‎‌از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حُسن جریان آن را خواستارم. والسلام‌‎ ‎‌علیکم و رحمه الله .‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌”

 

منبع: جماران