اختصاصی؛

امروز به وضوح دیده می شود که گروهی در کشور با به کار بردن ادبیاتی دون از شأن اسلام و حتی انسان، کسانی را که رقبای سیاسی خود قلمداد می کنند خطاب قرار می دهند. با این تصور که حرفی در خور فضای سیاسی کشور مطرح کرده اند. در حالی که قضاوت عمومی لزوما همانی نخواهد بود که تصور می کنند.

 

به گزارش صبح ما، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان «متعلق به سپاه پاسداران» در توئیتی موهن درباره علیرضا علوی تبار، فعال شناخته شده اصلاح طلب نوشت: «وقتی یک شهروند مسیحی (علوی‌تبار)که جانشین پدر سکولاریست های داخلی است از نوه امام می خواهد وارد انتخابات شود باید نگران شد.یاد اونهایی می افتم که اول طراحی کردند سپس میرحسین را با طرح خود تطبیق دادند و از کاندیداتوی وی استقبال کردند و بیچاره اش کردند»

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سال های گذشته و به ویژه در دوران مدیریت معجزه هزاره سوم«احمدی نژاد»فضای اتهام زنی و تولید نفرت در رسانه ها بیشتر از گذشته رونق گرفت و افرادی که از حریم امن برخوردار بودند با خیال راحت و بدون ترس از مجازات قضایی به اتهام زنی و توهین به رقبای سیاسی خود می پرداختند. پس از پایان دولت اصولگرایان اما روحیه نفرت پراکنی و تفرقه افکنی در میان چهره های رسانه ای این جریان پابرجا ماند و نیروهای نظامی نیز که در ۸ ساله دولت مطبوع شان در اوج حمایت های مالی و سیاسی قرار داشتند به کار سیاسی و رسانه ای خود ادامه دادند.

رسانه های آنها به مثابه توپ خانه های همیشه روشن علیه اصلاح طلبان فعال بوده اند. به نظر می رسد تصور مداخله گرایان در امر سیاست که برخلاف وصیت نامه حضرت امام پا به این عرصه گذاشته اند این است که با استفاده از امکانات رسانه ای می توان اصیل ترین نیروهای این انقلاب را به حاشیه راند و علیه شان پرونده سازی کرد.

در تازه ترین اقدامات رسانه ای این افراد می توان به خبرسازی های بی سرو ته علیه اصلاح طلبان و یادگار امام اشاره کرد. با اینکه تصور می شد نوک پیکان حملات آنها، سیدحسن خمینی و به طور کلی اصلاح طلبان را نشانه گیرد اما رصد اخبار ضد رسانه های آنها، انتخاب مسیری فراتر از این را نشان می دهد. مسیری که دنباله رو بی اخلاقی های سیاسی و رسانه ای این افراد در سال های گذشته است.

امروز به وضوح دیده می شود که گروهی در کشور با به کار بردن ادبیاتی دون از شأن اسلام و حتی انسان، کسانی را که رقبای سیاسی خود قلمداد می کنند خطاب قرار می دهند. با این تصور که حرفی در خور فضای سیاسی کشور مطرح کرده اند. در حالی که قضاوت عمومی لزوما همانی نخواهد بود که تصور می کنند.

چنانکه می بینیم یکی از جانبازان دفاع مقدس در واکنش به توئیت اخیر عبدالله گنجی نوشته است:
«آقای گنجی!
آقای علوی تبار جز فرماندهان رده یک نیروهای اعزامی استان فارس در جنگ بود.
ذره خیرا یراه و ذره شرا یراه را برای من و شما گفته اند خدا را ناظر و حاضر بدانید.
مرده شور دنیای سیاسیتان را ببرد که مسلمان را مسیحی می خوانید شما را با تقواتر از این میدانستم زهی تاسف»