نامه سرگشاده حزب مجمع ایثارگران به رهبری اگر در چند دهه گذشته، انتخابات در ایران متناسب با مفهوم جمهوریت جدی گرفته می‌شد و مشارکت مردم به شکل ساختاری و نهادینه درمی‌آمد و صندوق رای اعتبار خودش را از دست نمی‌داد و مردم با صندوق رای قهر نمی‌کردند و مشارکت حداکثری جایش را به حداقل مشارکت […]

نامه سرگشاده حزب مجمع ایثارگران به رهبری

اگر در چند دهه گذشته، انتخابات در ایران متناسب با مفهوم جمهوریت جدی گرفته می‌شد و مشارکت مردم به شکل ساختاری و نهادینه درمی‌آمد و صندوق رای اعتبار خودش را از دست نمی‌داد و مردم با صندوق رای قهر نمی‌کردند و مشارکت حداکثری جایش را به حداقل مشارکت نمی‌داد و مردم از طریق رای دادن، نتیجه و ثمره حضور خود را در عرصه امنیت ملی و ایجاد تغییرات و تحولات موردنظر و جابجایی واقعی قدرت احساس می‌کردند، آنگاه نیاز نبود که حضرتعالی این سخنان مهم را یکی دوماه مانده به برگزاری انتخابات بیان بفرمایید و از مردم و جریان‌های سیاسی بخواهید که برای «کشور» هم که شده، در انتخابات شرکت کنند.

واقعیت این است که علیرغم تدارک ارکان نظام برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، هیچ شور و شوقی برای شرکت در انتخابات در فضای حاکم بر کشور و در میان مردم عادی تا نخبگان مشاهده نمی‌شود و نظرسنجی‌های نهادهای مختلف هم بر این واقعیت تلخ صحه می‌گذارند.

«ناکارآمدی همه‌جانبه نظام در برآوردن آرمان‌های انقلاب و مطالبات مردم»، «بی‌اعتنایی مفرط حاکمان به مردم و افکار عمومی و تن ندادن به لوازم مشارکت حداکثری»، «بی‌اثر کردن مجلس شورای اسلامی با ایجاد نهادهای موازی با مجلس در امر قانونگذاری»، «حذف شان نظارتی مجلس و مجاز ندانستن این نهاد برای انجام تحقیق و تفحص در امور بسیاری از نهادهای دارای قدرت و ثروت»، «حذف نامزدهای همه احزاب و جریانهای سیاسی منتقد و معترض و داری سلیقه سیاسی متفاوت با اهرم نظارت استصوابی»، «تاسیس مجلسی ضعیف با حداقل میزان مشارکت مردم»، و… موجب شد که میل مردم به مشارکت در انتخابات بسیار کاهش یابد و احزاب و افراد دارای محبوبیت و نخبگان هم هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت در انتخابات نداشته باشند.

مسئولیت مستقیم ایجاد و تداوم این وضعیت، بر دوش حاکمان قرار دارد که مسیر کشور را با تعیین سیاستهای کلان و ساماندهی دلخواه امور به اینجا کشانده‌اند. اینک نظام آنقدر از مردم و مصالح آنان دور شده که عناوینی مانند «خودبراندازی» و «خودتحریمی» بهترین تعابیری است که برای تبیین عملکرد حکومت به طور کلی و از جمله در مقوله انتخابات قابل استفاده است.

برای دیدن متن کامل اینجا کلیک کنید