فخرالسادات محتشمی پور

از تلخ‌ترین خبرها در نیمه خرداد پرحادثه امسال، خبر اسفناک درگذشت عالم باتقوا و مردمی سید محمود دعایی است.

 

فخرالسادات محتشمی‌پور نوشت:

مردان خدا پرده پندار دریدند

یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

مـردان نظرباز سبک سیـر فـروغی
از دامـگه خـاک به افلاک پریـدنـد

از تلخ‌ترین خبرها در نیمه خرداد پرحادثه امسال، خبر اسفناک درگذشت عالم باتقوا و مردمی سید محمود دعایی است.

یقین دارم به تعداد افرادی که با او‌ از دور و‌نزدیک دیدار و گفتگویی داشته‌اند، از این مرد نیک‌دل نیک‌نهاد و‌ نیکومرام، خاطرات نیکی وجود دارد که تنها اندکی از آن‌ها به تحریر درآمده است.

من هم از ایشان خاطره‌ی شیرینی دارم، به دنبال برخی از مزاحمت‌های گاه‌وبیگاه که به عنوان نماینده سازمان‌های غیردولتی مثل انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن زنان کارآفرین و‌ موسسه رسانه اندیشه زن برای ایشان داشتم و معمولا هم درخواست‌ها به لطف و‌مهربانی اجابت می‌شد.

از جمله دعوت ایشان در برنامه‌های انجمن زنان پژوهشگر تاریخ که فروتنانه می‌پذیرفت و‌ آرام و‌ بی‌ادعا می‌آمد در گوشه‌ای می‌نشست و وقتی برای ارائه سخنرانی از او‌ دعوت به عمل می‌آمد می‌فرمود؛ من فقط به احترام شما به این مراسم آمده‌ام و تریبون را به بزرگان سخنور بدهید. وگاه به طنز می‌گفت؛ حالا بگذارید یک برنامه سخنران آخوند نداشته باشد!

در روزهای سخت پس از خرداد ۸۸ گوش شنوایی برای دل‌گویه‌های پررنج خانواده‌های سیاسی بود و از هیچ کوششی برای رفع مشکلات آن‌ها فروگذار نمی‌کرد. ما هم از هر فرصتی برای انتقال این مشکلات استفاده می‌کردیم و‌ محبت و‌ احترام می‌دیدیم.

در رمضان ۹۵ چند روز پس از آزادی همسرجان از انفرادی ۷ ساله در اوین، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ مراسم بزرگداشت بانوی ادیب و شاعر، طاهره صفارزاده را در سازمان اسناد و‌ کتابخانه ملی برگزار کرد.

در پایان این برنامه فرهنگی، دیدار مرحوم دعایی و تاجزاده زندانی سیاسی تازه رها شده از بند، که سابقه سال‌ها آشنایی را داشتند، صورت گرفت و‌ عجبا که بوسه دعایی بر پیشانی تاجزاده توسط خشونت‌طلبان تنگ‌نظر گران آمد و نقدها بر این واقعه نوشتند.

در برنامه‌های بعدی از مزاحمت‌‌هایی که برای میهمان عزیز و پشتیبان و همراه همیشگی انجمن فراهم آمده بود پوزش خواستم اما جواب فروتنانه او این بود: شما به گردن ما خیلی حق دارید.

و‌حالا ما مانده‌ایم و‌ خبر اندوه بار آسمانی شدن مردی که بـه گـردن خیلی‌ها حق دارد!