اختصاصی؛

نمی شود که دو چهره نزدیک به امام و انقلاب را تنها به خاطر شناخت پیش از موعدشان از احمدی نژاد، قریب به ۱۱ سال محصور کرد و حالا که نوبت به توهین و اتهام زنی به خودشان رسید، بگویند فردی که روزگاری ما او را قدسی می دانستیم حرامی است!

 

صبح ما، گروه سیاسی: «در این مملکت چه خبره؟» پرسشی است که عزت الله ضرغامی اخیرا در واکنش به سخنان «محمود احمدی نژاد علیه حسن خجسته، یکی از کارکنان صداوسیما در دوره مدیریت ضرغامی» به کار برده است. آنهم وقتی آش اتهام زنی های احمدی نژاد آنقدر شور شده که پای نزدیکان مقام رهبری و برخی اصولگرایان را نیز به میان کشیده است.

اما شاید بهتر بود که ضرغامی این سوال را در سال ۸۸، درست زمانی که احمدی نژاد به اصلاح طلبان اتهام زنی می کرد و می خندید، مطرح می کرد. نه اینکه در آن برهه حساس، با نگاهی منفعت طلبانه و سیاسی، صداوسیمای تحت مدیریت خود را تماما در اختیار این فرد و حمایت از او قرار دهد و مانع دفاع کسانی شود که می خواستند از حیثیت و آبروی خود دفاع کنند.

مسلما مرگ نباید تنها برای همسایه خوب باشد و اصولگرایانی که امروز به احمدی نژاد لقب های چنین و چنان می دهند باید به یاد داشته باشند که در دوره ای طولانی، حمایت های معناداری از او کرده اند.

چه بسیار کسانی که تنها بخاطر نه گفتن به احمدی نژاد، طرد و اخراج و از همه بدتر به نام «اقدام علیه نظام»محکوم و بازداشت شدند. بدون شک افکار عمومی، حمایت های شدید و متعصبانه اصولگرایان، مقامات کشور و صداوسیمای ضرغامی را از احمدی نژاد از یاد نخواهند برد. و چه زیبا گفت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیش تر از او شهید بهشتی که «این آسیاب به نوبت است»…

نمی شود که توهین ها و اتهام زنی های یک فرد علیه رقبای سیاسی، تحسین برانگیز قلمداد شود اما به محض اینکه اتهام زنی های این فرد علیه نیروهای به اصطلاح خودی صورت گرفت بگویند که او «منحرف» است.

نمی شود که دو چهره نزدیک به امام و انقلاب را تنها به خاطر شناخت پیش از موعدشان از احمدی نژاد، قریب به ۱۱ سال محصور کرد و حالا که نوبت به توهین و اتهام زنی به خودشان رسید، بگویند فردی که روزگاری ما او را قدسی می دانستیم حرامی است! متاسفانه این تناقض رفتاری در میان اصولگرایان ناشی از سقوط اخلاق در میان این جریان است که روزبه روز به شدت آن افزوده می شود.

تناقضی که موجب شده، بسیاری از نیروهای این جریان سیاسی که مشی اعتدالگرایانه دارند از منسوب کردن خود به اصولگرایی شرمنده باشند و حتی تلاش کنند خود را مستقل از اصولگرایان بدانند. مسلما در آینده ای نه چندان دور، اصولگرایی مست شده از قدرت با شماتت های زیادی از سوی نیروهای بدنه خود مواجه خواهد شد. امری که نشانه های آن در سال های اخیر خودنمایی کرده است.