اختصاصی؛

فردی به نام «مجید رسولی» که به تازگی زبان باز کرده و به قول خودش از معرفی کابینه رئیسی ناامید شده است، اخیرا از معرفی وزرای دولت سیزدهم که امروز به غیر از گزینه وزارت آموزش و پرورش، همگی با رای مجلس اقلیت بر کرسی وزارت تکیه زدند، انتقاد کرده است. در خلال انتقادات به ظاهر دلسوزانه وی اما، حجمی از اتهامات بی اساس و دروغ علیه برخی شخصیت های کشور مطرح شده است.

به گزارش صبح ما، بازار اظهارنظرهای عجیب و غریب در فضای مجازی در حالی رونق گرفته است که تقریبا اکثر اصولگرایان در تلاش برای فیلتر شبکه های اجتماعی و قطع دسترسی های مردم به این فضا هستند. این درحالی است که اغلب کاربران اجتماعی همواره به موضوعاتی توجه می کنند که در زمره اتفاقات واقعی رخ داده کشور است و در این مسیر هم مردم، دیگر نیازی به دروغ پردازی و پخش شایعات ندارند.

در این میان اما، عده ای هم هستند که با استفاده از حاشیه امن جریان اصولگرایی با خاطری آسوده از هر گونه پاسخگویی، انواع دروغ و اتهامات را به اشخاص دیگر می بندند و برای گفته های خود نیز از هیچ مدرک و سندی استفاده نمی کنند. آنها همان هایی هستند که با امکانات امنیتی، بی نیاز از فیلترشکن وارد شبکه های اجتماعی می شوند و بدون هرگونه قطعی اینترنت، اتهامات برنامه ریزی شده ای را نصیب کسانی می کنند که در زمره جریان فکری شان قرار ندارند.
یک نمونه از این گونه سوءاستفاده ها را می توان در اظهارات مشوش جوانی جست و جو کرد که برای مطرح ساختن نام خود و خوش خدمتی برای برخی نهادهای خاص، با استفاده از فضای کلاب هاوس حرف هایی به زبان می آورد که شاید در ابتدا نشان دهنده توجه او به فسادهایی باشد که از سوی باندهای قدرت در کشور رخ داده، اما در حقیقت در حال پیاده کردن سناریویی امنیتی است.

فردی به نام «مجید رسولی» که به تازگی زبان باز کرده و به قول خودش از معرفی کابینه رئیسی ناامید شده است، اخیرا از معرفی وزرای دولت سیزدهم که امروز به غیر از گزینه وزارت آموزش و پرورش، همگی با رای مجلس اقلیت بر کرسی وزارت تکیه زدند، انتقاد کرده است. در خلال انتقادات به ظاهر دلسوزانه وی اما، حجمی از اتهامات بی اساس و دروغ علیه برخی شخصیت های کشور مطرح شده است.

او که به زعم خودش از فسادهای گسترده دوران شهرداری قالیباف انتقاد می کند در بخشی از گفته هایش، مدعی پرداخت میلیاردها تومان پول به برخی چهره های سیاسی از جمله جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران شده است.

اظهاراتی که خیلی زود از سوی جواد امام تکذیب شد. مدیرعامل بنیاد باران با دروغ خواندن این ادعا به پایگاه خبری صبح ما گفت: «متاسفانه این گونه ادعاها صرفا برای انحراف افکار عمومی از فساد رخ داده مطرح می شود. این در حالی است که پرونده املاک نجومی و متهمان آن تاکنون مورد رسیدگی روشن قرار نگرفته و ابعاد آن برای افکار عمومی تشریح نشده است.

وی ادامه داد: اگر کسانی مدعی هستند که بنیاد باران مبلغی در خصوص این ماجرا دریافت کرده، سند و مدرک خود را نشان دهند و به جای مغلطه، دست به افشاگری توام با حقیقت بزنند. بنیاد باران حاضر است چنانچه ریالی پول از هرجایی دریافت کرده، به مراجع قضایی و از آن مهم تر به افکار عمومی پاسخگو باشد.
امام بیان کرد: متاسفانه کسانی که خود نماد آلودگی و فساد هستند سعی می کنند برای پیشبرد اهدافشان دیگران را هم آلوده نشان دهند. وگرنه ما که از همان ابتدا درباره مجلس انقلابی و کابینه پیشنهادی رئیسی اعلام موضع کرده ایم و گفته ایم که این کابینه هیچ نسبتی با شعارهای رئیس جمهور ندارد.
او همچنین با اشاره به عملکرد محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران گفت: اقدامات وی اظهرمن الشمس است. ۸ میلیارد تومان که هیچ، اگر ۸ ریال به جواد امام از سوی آقای قالیباف و یا اطرافیانش پرداخت شده، سندش را ارائه دهند تا همه چیز روشن شود. اما اگر چنین نیست، بیان کننده این حرف ها مصداق بارز همان صفات زشتی است که در صورت کذب بودن اظهاراتش، خود و هم کیشانش را لایق آنها دانسته است.