پایگاه خبری «صبح ما» با هدف انتشار اخبار و وقایع ایران و جهان، فعالیت خود را از 10 مهرماه 99 بصورت آزمایشی آغاز کرده و به فعالیت خود ادامه می دهد.

این وبسایت خبری علاوه بر اینکه به رسالت خبررسانی خود با حفظ سرعت و دقت ادامه می دهد، بازتاب دهنده اخبار و مواضع حزب«مجمع ایثارگران» نیز می باشد.