در گفت وگو با صبح ما؛

جواد امام به صبح ما گفت: جالب اینکه در مورد جزایر سه گانه حتی کشورهای غربی به شمول اروپا و آمریکا هیچگاه از چنین جمله بندی مطلوب امارات حمایت نکرده اند.

 

جواد امام در گفت وگو با صبح ما ضمن اشاره به بیانیه مشترک چین و عربستان علیه ایران و شورای همکاری خلیج فارس، گفت: انتظار داشتیم که پس از انتشار بیانیه های مذکور، مقامات دولتی و یا وزیر امور خارجه کشور، توضیحاتی در این باره دهند تا روشن شود که بیانیه مشترک چین و عربستان با محتوای عجیب آن، چه مفهومی دارد؟! و چرا باید درباره موضوعی به این مهمی، تنها واکنش صورت گرفته، چندخط اظهار نظر مبهم و بی اعتنا به محتوای بیانیه های مذکور از سوی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در قالب یک توئیت باشد؟

وی افزود: به نظر می رسد که اتفاقی بر خلاف حاکمیت و تمامیت ارضی ایران افتاده و فاصله گرفتن کشوری نظیر چین از ایران جدی تر از همیشه شده است.

او ادامه داد: این رویداد ناخوشایند با وجود هشدارهایی که سالهاست از سوی جریان های اصلاح طلب و پاره ای از کارشناسان حوزه بین الملل در خصوص رعایت توازن در روابط بین المللی و توجه به منافع ملی داده می شود، انتظار می رفت که اندک توجهی از سوی مسئولین به این هشدارها شود.

امام گفت: به طور حتم در روابط خارجی، دوستی و دشمنی دائمی، مغایر با عقلانیت سیاسی و منافع ملی است و هیچ کشوری دوست یا دشمن دائمی ما باقی نخواهد ماند. اولین آموزه درسی در رشته روابط بین الملل دانشگاه ها نیز فهم همین مساله است. مثلی هم از قدیم وجود داشته که هیچ انسان عاقلی همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نمی چیند.

او اظهار داشت: نکته دوم این است که هر کشوری، سیاست ها و تصمیمات خود را بر اساس منافع ملی خودش تنظیم می کند. از این رو، غیرقابل پیش بینی نبود که کشوری با نفوذ و قدرتمند شبیه چین، به پیشبرد بی دردسر پروژه ها و سرمایه گذاری کلان خود در نقاط گوناگون جهان فکر کند و نه به خوشآمد مقامات ایرانی.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: جای تعجب دارد که با گذشت مدت زمان قابل توجهی از صدور بیانیه مشترک چین و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران، هنوز هیچ مقامی اظهارنظری در این باره نکرده است. این درحالیست که پس از هر اقدامی بسیار کم اهمیت تر از این بیانیه ها، مسئولان وزارت خارجه، سفرای کشورها را احضار می کنند، و اکنون در مواجهه با این مداخله آشکار در امور داخلی، حتی این کار را نیز انجام نداده ایم و واکنش هایمان در حد توئیت معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور بوده است(!)

او بیان کرد: شفاف سازی، یکی از اقدامات موثر در روند همراه سازی جامعه با اقدامات و تصمیمات صورت گرفته است. وقتی هیچ واکنشی به برخی اقدامات ضدایرانی سران کشورهای دیگر، صورت نگیرد این شائبه عمومی ایجاد می شود که انگار برای مسئولان منافع ملی ایران اولویت ندارند.

وی افزود: برای نمونه، موضوع سه جزیره ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک چین و عربستان مورد اشاره قرار گرفته و آنها مدعی شده اند که باید بر سر آنها مذاکره صورت گیرد(!) آیا همین یک مسأله کافی نبود که مقامات دولتی و وزارت امور خارجه، درباره آن توضیحی به افکار عمومی ارائه کند؟

او بیان کرد: به نظر می رسد که بیانیه های مذکور، طابق النعل بالنعل مواضع ضدایرانی عربستان، امارات متحده عربیو شورای همکاری خلیج فارس است که با استفاده از اهرم روابط تجاری و اقتصادی و بلندپروازی های اقتصادی پکن، از چین گرفته و در بیانیه مشترک خود آورده اند. مواردی نظیر “سیاست های ثبات‌زدای ایران، برنامه موشکی و پهپادهای ایرانی، جزایر سه گانه و ….

امام ادامه داد: جالب اینکه در مورد جزایر سه گانه حتی کشورهای غربی به شمول اروپا و آمریکا هیچگاه از چنین جمله بندی مطلوب امارات حمایت نکرده اند.

وی در پایان گفت: آقایانی که تاکنون درباره جزیی ترین مسائل اجتماع بدون داشتن تخصص و مهارت، اظهارنظر و مداخله کرده اند، چطور درباره موضوعاتی بدین مهمی سکوت اختیار می کنند؟ انتظار جامعه این است که مقامات، توضیحی صریح و روشن درباره این قبیل موارد دهند.