در گفت و گو با صبح ما؛

دبیرکل مجمع ایثارگران به صبح ما گفت: فراموش نکنیم که رفراندوم یکی از اصول قانون اساسی ماست. یکی از راههایی که می تواند ما را از وضع کنونی خارج سازد و نظر اکثریت را بر کرسی بنشاند، رفراندوم است

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به برخی مخالفت ها با مراجعه به آرای عمومی در مسائل مختلف به «صبح ما» گفت: با نگاهی که عده ای از مسئولین کشور دارند، دیگر اساس رای دادن برای ملتی که قدرت تشخیص و تحلیل و حق انتخاب ندارد، بی معنا می شود. زیرا رای دادن برای زمانی است که مردم آگاه هستند و حق انتخاب دارند و می توانند تصمیم بگیرند که برای تعیین سرنوشت خودشان مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اگر قرار بر این بود که جمهوری اسلامی رفته رفته مردم را بعد از چهار دهه کنار بزند و چنین حقی برایشان قائل نباشد و آقایان بگویند که مردم قدرت تحلیل و شناخت ندارند، این یک فاجعه بوده و به معنای ذبح جمهوریت و زدن مهر ابطال بر قانون اساسی است. حتی اگر قرار بر همین هم بود باید رفراندومی گذاشته می شد تا از جمهوریت عبور کنیم.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: آنچه امروز هویدا شده این است که ما بدون آنکه به قانون اساسی عمل کنیم، صراحتا آن را نفی کرده و مردم را کنار گذاشته ایم. جالب اینجاست که در چنین شرایطی بازهم حرف از مشارکت می زنند(!) مردم چگونه می توانند وقتی انتخابی ندارند و قدرت تشخیصشان هم زیر سوال رفته، مشارکت کنند؟! معلوم است که مشارکتی شکل نمی گیرد چرا که مردم پس از دو انتخابات بی رمق ۹۸ و ۱۴۰۰، در پی جنبش مهسا نیز بی اعتماد و بی انگیزه تر از گذشته شده اند.

امام گفت: آقایان امروز به جای تلاش برای اعتماد عمومی از دست رفته، و سعی نمودن در خصوص کاهش فشارهای خارجی و قطع طمع ورزی های بیگانگان، نه تنها تلاشی در این رابطه نمی کنند بلکه به نظر و جایگاه مردم نیز وقعی نمی نهند و این پیام بسیار خطرناکی است که به جامعه مخابره می شود. متاسفانه جای تعجب دارد چرا عقلا و دلسوزان نیز در این رابطه سکوت کرده اند.

وی با بیان اینکه تکلیف احزاب و گروه های قانونی تا پیش از این روشن بود، گفت: انگار از این پس تکلیف مردم شریف ایران هم روشن شده و معلوم شد که آنها اصلا حقی ندارند.

او با اشاره به تفاوت دیدگاه امام خمینی(ره) با آنچه امروز حاکم است: حضرت امام صراحتا به نمایندگان مردم می گفتند شما وکیل مردمید نه ولی و قیم آنها. مردم صغیر نیستند که شما بخواهید جای آنها تصمیم بگیرید. ایشان تأکید می کنند که میزان رای ملت است. اما این اتفاقی که امروز با آن مواجهیم بدین معناست که مردم در تصمیم گیری و انتخاب هیچ کاره اند.

امام بیان کرد: امروز یک نگاه استصوابی در کشور حاکم شده که نمود و سمبل آن شورای نگهبان است، ولی تنها به آن محدود نشده است بلکه در تمام عرصه های اجرایی، قانونگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی چنین نگاهی حاکم است. همین مسأله دارد موجبات خروج سرمایه های اجتماعی را فراهم می کند. مگر می شود مردم یک کشور قدرت تشخیص و تحلیل نداشته باشند و نام نظام آنجا همچنان جمهوری باشد؟ این تئوری و نگاه آقای مصباح است که بعد از امام حاکم شده است.

وی افزود: آقای مصباح هیچ حقی برای مردم قائل نبود و می گفت رای مردم تعیین کننده نیست. به بیانی بهتر، مردم را صغیر می دانست. بعد از امام، نقطه مقابل دیدگاه ایشان آقای مصباح بودند و این بر هیچکس پوشیده نیست. کما اینکه در زمان انقلاب و حضرت امام آقای مصباح هیچ نقشی نداشته و در هیچ منصبی قرار نداشت و حتی در مقابل امام بود.

امام گفت: متاسفانه نگاه و تئوری مصباح، بعد از امام در جمهوری اسلامی حاکم شده است. در حالی که هیچ قرابتی میان اندیشه امام و شهید مطهری با آقای مصباح وجود نداشت، ولی به نظر می رسد که او را جایگزین آقای مطهری کرده اند.

دبیرکل مجمع ایثارگران ادامه داد: فراموش نکنیم که رفراندوم یکی از اصول قانون اساسی ماست. یکی از راههایی که می تواند ما را از وضع کنونی خارج سازد و نظر اکثریت را بر کرسی بنشاند، رفراندوم است. این مسأله باعث می شود که انتخابات ها تبدیل به انتخاب یک اقلیت توسط اقلیت دیگر نشوند. باید دید آیا شرایط موجود از قبیل سیاست داخلی و خارجی و نگاه استصوابی حاکم مورد قبول قاطبه مردم است یا نه؟ اگر نیست باید تجدیدنظر صورت گیرد و سازو کارش هم در قانون اساسی موجود است.

امام با بیان اینکه ما قصد ابداع واژه نداریم، گفت: ما دنبال حفظ این نظام و خواهان محترم شمردن و عمل به میثاق میان مردم و حکومت هستیم. اتفاقی که امروز شاهد آنیم هیچ نسبتی با نظام و انقلاب، خاستگاه اکثریت مردم و اندیشه امام ندارد. اگر قرار است غیر از این باشد همین را به رای مردم بگذارند تا معلوم شود آیا اکثریت چنین شیوه ای را می پذیرند؟ مگر نمی گویند که راهپیمایی ۲۲ بهمن خودش یک رفراندوم بود؟ پس باید بگوییم این مردمی هم که در چنین مراسم هایی شرکت می کنند شناخت و قدرت تحلیل ندارند؟ چرا با اینگونه حرف ها حتی حامیان نظام را تحقیر می کنیم؟

وی گفت: باید اجازه داد که مردم با قدرت تحلیل و تصمیمی که دارند انتخاب کنند.

با این حساب که آقایان می گویند پس تمام انتخابات ها و رای هایی که تاکنون از استقرار نظام جمهوری اسلامی و و شکل گیری ارکان آن و انتخاب افراد مستقیم و غیر مستقیم داده شده بدون شناخت بوده است؟

او با بیان اینکه باید فاتحه کشوری را که متکی بر حمایت مردم و آرای عمومی نباشد، خواند، افزود: این نوع نگاه که مردم را هیچ می پندارد، در جهت نابودی نظام است. رژیم اشغال گر صهیونسیتی به مردم خودش اجازه می دهد که به خیابان بیایند و برای مخالفت با اصلاح سیستم قضایی خود اعتراض کنند. در آخر نیز می بینیم که یک فرد خون آشام و دیکتاتور باتوجه به فشار نارضایتی مردم عقب نشینی می کند. پس در واقع این حق را برای مردم خودش قائل بوده است. خداوند نیز حق تعیین سرنوشت را برای انسان قائل شده و اسلام نیز روی آن تاکید کرده است. همین قانون اساسی این حق را به رسمیت شمرده است اما عده ای آن را از مردم سلب می کنند و این یک فاجعه است.

وی در پایان گفت: ما امیدوار بودیم شرایطی در کشور حاکم شود که عقلانیت برگردد و عده ای دست از لجبازی با مردم بردارند و ملت را در سرنوشت خودشان مشارکت دهند. حتی این امید بود که زمینه یک انتخابات آزاد و رقابتی فراهم شود. اما می بینیم تمام مسیرهایی که آقایان می روند به بن بست ختم می شود. باید از این ها پرسید وقتی تمام دولتمردان و مسئولین منصوب همین مردم هستند، پس چرا باز می گویند مردم قدرت تحلیل ندارند؟!