اختصاصی؛

گروهی نمک خورده ی نمکدان شکسته بر این باورند که سخنان یادگاری که حرف های پدربزرگ خود را از تریبون های رسمی و نیمه رسمی تکرار می کند و عقاید ایشان را آنگونه که بوده، به نسل های امروزی می شناساند، به درد پخش از شبکه های صداوسیما نمی خورد.

 

به گزارش صبح ما، به بهانه نزدیک شدن به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید میثاق ها با خمینی کبیر که در حرم ایشان اتفاق می افتد و همچنین فارغ از این نگاه که اگر امام امروز در قید حیات بودند با کسانی که «جمهوریت» و رضایت مردم را قربانی مطامع جناحی خود کرده اند، چه برخوردی داشتند، نکته دیگری حائز اهمیت است و آن شیوه مواجهه و نحوه احترام آقایان به اعضای شریف بیت امام پس از گذشت چهار دهه از این انقلاب است.

انگار عده ای فراموش کرده اند که «انقلاب اسلامی بی نام خمینی در هیچ کجای دنیا شناخته شده نبود» انقلابی که اگر شکل نمی گرفت، آنها در جایگاه های امروزین نبودند؛ و در نتیجه نمی توانستند به وارثان حقیقی و منسوبین امام ، دهن کجی کنند.

این روزها که مراسم تجدید میثاق مقامات با آرمان های امام و انقلاب، یکی پس از دیگری برگزار می شود، “صداوسیمای جبلی” در حرکتی آشنا و تکراری، سخنان یادگار امام را سانسور می کند و تصاویر را به گونه ای نشان می دهد که انگار هنوز برای عده ای صاحب نفوذ در کشور، امام را تنها می توان بدون خانواده و حتی صحیفه اش(!) مصادره کرد.

از این رو، گروهی نمک خورده ی نمکدان شکسته بر این باورند که سخنان یادگاری که حرف های پدربزرگ خود را از تریبون های رسمی و نیمه رسمی تکرار می کند و عقاید ایشان را آنگونه که بوده، به نسل های امروزی می شناساند، به درد پخش از شبکه های صداوسیما نمی خورد.

متاسفانه این نگاه معیوب و بیمارگونه که در دهه های گذشته، در قبال خانواده های بزرگانی نظیر امام خمینی، آیت الله بهشتی و دکتر شریعتی وجود داشته، در سال های اخیر به خانواده اشخاصی چون هاشمی ها، مطهری ها، رجایی ها و… هم رسیده است و حجم بالای سانسور باعث شده تا روایت وارونه ای از منش و عقاید این بزرگان منتقل شود که شاید بیش از نزدیکی به واقعیت، خوشایند کام عده ای فرصت طلب مستقر در قدرت بوده که از مسببان شرایط امروز هستند.

صداوسیمایی که امروز سخنرانی سیدحسن خمینی را به عنوان یادگار امام و تولیت حرم ایشان سانسور می کند، باید بداند که مانند کسی عمل می کند که «بر سر شاخ نشسته و بن می برد(!)» چنانکه اگر از سوی عده ای خام اندیش، اعضای بیت امام، محرم این انقلاب و کشور تلقی نمی شوند، پس باید پرسید اصلا چه کسانی محق و محرمند؟! و چطور برخی مدیران غیرحرفه ای به خود اجازه می دهند که پروتکل های معمول پخش مراسم از رسانه ملی را به دلیل پاره ای از مخمصه های فکری خودشان، زیر پا بگذارند؟

وااسفا! در شرایطی که فلسفه تجدید میثاق با آرمان های خمینی کبیر، در احترام به عقاید ایشان و تکریم خانواده اش خلاصه می شود، قیچی تیز انتقام مدیران بی تدبیر صداوسیما، تصویر و صدای یادگار امام را برش می دهد. علی ایحال، آنهایی که به زعم خود گمان می کنند کاری درست انجام داده اند، بدانند که پروژه امام زدایی از سوی وادادگان انقلابی نما که دنبال کمرنگ سازی نقش مردم در انقلاب هستند، راه به جایی نخواهد برد و چنانچه عده ای بی توجه به شرایط خطیر کشور، بر ادامه بیراهه حذف و تخریب یاران اصیل انقلاب و مقابله با حامیان واقعی جمهور مردم ، اصرار بورزند، نباید گمان کنند که با حذف وارثان حقیقی خمینی از این انقلاب، میراث داری به آنها خواهد رسید، بلکه بدون شک، پیش از هر اتفاقی خود در چاه حفر کرده خویش، گرفتار خواهند شد.