یک فعال سیاسی اصلاح طلب در رابطه با کاندیداتوری سید حسن خمینی گفت: من در خصوص اصل موضوع که کاندیداتوری ایشان موضوعیت دارد یا خیر بحث نمی کنم؛ چون نه ارتباط خاصی با ایشان دارم و نه از لحاظ تحلیلی به این نتیجه رسیده ام اما فرض آمدن آقای سید حسن خمینی به نوعی تمام محاسبات برخی را به هم می زند.

 

علی محمد حاضری، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، در گفتگو با خبرنگار سیاسی سایت خبری مدارا در خصوص هجمه های اخیر برخی رسانه ها به بیت امام خمینی (ره) گفت: واقعیت این است که طیفی با سنگرگرفتن در پناه دفاع از انقلاب و نظام، تمام مخالفان خود را به بی توجهی به ارزش های انقلاب و نظام متهم می کنند. آنها این حربه را در خصوص تمام مخالفین و منتقدین خود به کار می برند و با همین حربه آنها را از صحنه خارج می کنند. اما در این مورد با شخصیت و جریانی مواجه هستند که انتساب و تعلق شان به ارزش های انقلاب و امام مثل باقی طیف ها خدشه پذیر نیست.

او گفت: به طور کلی ما با دو قرائت از امام و انقلاب مواجه هستیم؛ اولی قرائت اقتدارگرایانه و انحصار‌طلبانه و دومی قرائتی دموکراتیک و مردم گرا که با ارزش های جامعه جهانی نیز سازگار است. از نظر گروه اول، جریانی که منادی قرائتی متفاوت از اسلام و انقلاب است و اصالتش هم به انقلاب و اسلام خدشه پذیر نیست، خطری مهم برای آنها محسوب می شود.

حاضری ادامه داد: در واقع با وجود تفسیری متفاوت از اندیشه آنها، ادعای انحصار دفاع از امام و انقلاب از دست آنها خارج شده است. به همین دلیل آنها به هر بهانه‌ای در پی هجمه به بیت امام و حسن آقا هستند. بنابراین صرفا کافی است که در معرض شرح و تفسیری متفاوت از اندیشه امام و انقلاب قرار بگیرند، در این صورت دفاع انحصاری آنها از نظام و انقلاب خدشه دار می شود و لذا هجمه خود را آغاز می کنند.

این استاد دانشگاه در رابطه با کاندیداتوری سید حسن خمینی گفت: من در خصوص اصل موضوع که کاندیداتوری ایشان موضوعیت دارد یا خیر بحث نمی کنم؛ چون نه ارتباط خاصی با ایشان دارم و نه از لحاظ تحلیلی به این نتیجه رسیده ام اما فرض آمدن آقای سید حسن خمینی به نوعی تمام محاسبات برخی را به هم می زند.

وی ادامه داد: جریان افراطی فرض را بر این قرار داده که در انتخابات اخیر همه جریانات اصلاح طلب و طیف های غیر اصولگرا به بهانه‌های مختلف رد صلاحیت می شود تا کسی که به طورجدی مورد اقبال و حمایت مردم است در صحنه باقی نماند، و آنها در یک صحنه بی رقیب داشته باشند و ولو با مشارکت کم، کرسی ریاست جمهوری را به دست آورند و به تعبیر خود همه قوای حاکمیتی را یک دست در اختیار بگیرند.

او تأکید کرد: این فرض برای آنها به قدری اهمیت دارد که با هرآنچه به این برنامه خدشه وارد کند، به شدت مقابله می کنند. لذا مطرح کردن حضور هر کاندیدایی که احتمال اقبال عمومی داشته و هزینه رد صلاحیت او بالا باشد، وضعیت تندروها را به مخاطره می اندازد و به همین دلیل در قبال آمدن او موضع خواهند گرفت.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در خصوص لزوم کاندیداتوری افرادی چون سید حسن خمینی و سید محمد خاتمی، در صورت وجود اقبال عمومی، گفت: آنها می بایست بین دو مقوله سبک سنگین کنند؛ یکی ضرورت‌ها و نیاز جامعه و دیگری بحث اولویت‌ها و اینکه در چه نقش‌هایی بهتر می توانند از کلیت نظام دفاع کنند و احتمالا جلو بدعت ها و انحرافات را بگیرند. قاعدتا ما نمی توانیم تحلیل خود را به این بزرگواران تحمیل کنیم.

او گفت: در اینکه این بزرگواران تعهدشان نسبت به استقلال کشور و حفظ منافع ملی بسیار بالاست، شکی نیست بنابراین هر گزینه‌ای را که انتخاب کنند در چارچوب ترجیح منافع و مصالح ملی خواهد بود. تصمیم این بزرگواران صرفا تحت تأثیر متغیرِ مطالبات عمومی نخواهد بود، بلکه متغیرهای دیگری نیز دخالت دارند. نمی شود گفت آنها صرفا در چارچوب این متغیر تصمیم می گیرند اما قطعا به مطالبه عمومی هم می توان به عنوان یکی از متغیرهای مهم نگاه کرد.

منبع: مدارا