دبیر کل مجمع ایثارگران گفت: هیچ یک از کاندیداهایی که تا امروز مطرح شده‌اند قطعی نیستند و کاندیداهای شخصی و حزبی هستند.

 

جواد امام، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با گزینه های فعلی و مستقل احزاب برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ عنوان کرد: به هر حال اشخاص و یا حزب مربوطه فکر می کنند کاندیداهای مستعد و متعددی را دارند و عرضه می کنند ولی اینکه اینها کاندیدای نهایی باشند، قطعا اینطور نیست. کسانی که عضو نهاد اجماع ساز هستند گفته اند ما از نظر اجماعی این جبهه تبعیت خواهیم کرد بنابراین امروز هیچ کاندیدای مشخصی وجود ندارد که بتواند ادعا کند کاندیدا نهایی است.

او افزود: امروز کاندیداها مورد ارزیابی هستند و هیچ کدام قطعا تایید نشده اند. کاندیدایی که می خواهد به عنوان نفر نهایی خود را اعلام کند باید منتظر تایید جمع باشد و از اراده و پشتیبانی جبهه ای برخوردار باشد. هیچ یک از کاندیداهایی که تا امروز مطرح شده اند قطعی نیستند و کاندیداهای شخصی و حزبی هستند.

امام در رابطه با کاندیداتوری مطهری و شائبه حضور او در اردوگاه اصلاح طلبی تاکید کرد: مطرح شدن اسم مطهری نیز در همین ساز و کار بررسی می شود و جدا از این موضوع نیست. او ابتدا باید ساز و کار اصلاح طلبان را بپذیرد و بعد اصلاح طلبان در مورد او نظر بدهند.

او با بیان اینکه علی لاریجانی را هم در گمانه زنی ها اصلاح طلب می دانند اما این امری غلط است اضافه کرد: کدامیک از کاندیداها این ساز و کار را پذیرفته اند؟! لاریجانی که در جبهه مقابل قرار دارد و زاکانی در مورد او اظهارنظر می کند و می گوید او کاندیدای اصولگرایان خواهد بود یا جواد لاریجانی می گوید او در جبهه مقابل اصلاح طلبان است؟

این چهره اصلاح طلب تصریح کرد:  کسی که اصلاح طلبان را قبول ندارد و با برنامه های اصلاح طلبان هماهنگ نیست و خود را به این جریان متعهد نمی داند، چطور انتظار دارد جریان اصلاح طلبی از او پشتیبانی کند و او را کاندیدا خود قرار بدهند؟ امکان ندارد کسانی که در صحنه رقابت حضور دارند برنامه اصلاح طلبان را نپذیرند و اصلاح طلبان آنها را به عنوان کاندیدای خود بپذیرند و مورد حمایت قرار بدهند.

او افزود: در نهاد اجماع ساز تصمیم گرفته شده و کسانی که عضو آن نهاد هستند با شرط پذیرش این تصمیمات در آن نهاد عضو شده اند. این نهاد با صراحت می گوید ما در انتخاباتی که رقابتی و آزاد، عادلانه و قانونی و در طراز قانون اساسی باشد شرکت می‌کنیم.

امام در پایان گفت: نهاد اجماع ساز تاکید دارد کاندیدای ما باید مقبولیت اجتماعی داشته باشد و مورد اجماع باشد. احزاب بعدها نظرات متفاوتی ارائه می کنند ولی وقتی در یک جبهه قرار می گیرید باید از تصمیمات جبهه حمایت کنند. فرض بر این است که همه دست به دست هم می دهیم و با کاندیدایی اجماعی در این فضای ناامیدی با تجدید نظری که حاکمیت با توجه با فرمایشات رهبری خواهد داشت در انتخابات شرکت خواهیم کرد، در این صورت مردم حس می کنند پیام رهبری مورد توجه نهادها قرار می‌گیرد و بستری برای تجدیدنظر فراهم می کند و فضایی ایجاد می شود که مردم در سرنوشت خود شرکت کنند.

منبع: برنا