دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: عده‌ای در تلاش هستند که از این وضعیت اعتراضات بهره‌برداری کنند و آن را منتسب به بیگانگان کنند که من فکر می‌کنم دو طرف محکوم است و جامعه ایرانی که دنبال سربلندی ایران و استقلال هست هیچ‌وقت تن به حمایت خارجی نمی‌دهد.

 

چندروز پیش اوباما اعلام کرد که از عدم حمایت از جنبش سبز پشیمان است در حالیکه بنظر می رسد اگر هم حمایتی از سوی آمریکا در سال ۸۸ صورت می گرفت، لیدرهای اصلاح‌طلبان در آن سال با وجود روحیات آمریکا‌ستیزی که از دهه شصت حفظ کرده بودند تن به این حمایت نمی دادند؛ از سوی دیگر جایگاه فعلی اصلاح‌طلبان میان مطالبات امروز جامعه نیز محل بحث است و برخی از عدم کارکرد این جریان در میان نسل جوان صحبت می کنند.

جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره حمایت اوباما از جنبش سبز و رفتار احتمالی اصلاح‌طلبان در صورت این اتفاق در سال۸۸ به سایت «خبرسراسری» گفت: «در متن صحبت‌های اوباما هم اشاره به حساسیت جنبش سبز و لیدری آقای موسوی دارد و جریان اصلاحات را اینطور تحلیل می کند که حمایت دولت آمریکا می‌تواند مورد تعرض رهبران جنبش سبز قرار بگیرد و این حرکت مردم حمایت آمریکا را برنمی‌تابد؛ امروز هم مردم حمایت دولت‌های خارجی و دخالت‌های بیگانگان و یا رسانه‌هایی را که به نوعی از طریق اینها ارزتاق می‌کنند را برنمی تابد و صف معترضین با صف بیگانگان و حمایت های خارجی کاملا جداست؛ عده‌ای در تلاش هستند که از این وضعیت اعتراضات بهره‌برداری کنند و آن را منتسب به بیگانگان کنند که من فکر می‌کنم دو طرف محکوم است و جامعه ایرانی که دنبال سربلندی ایران و استقلال هست هیچ‌وقت تن به حمایت خارجی نمی‌دهد».

منبع: خبر سراسری