اختصاصی؛

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: اصلاح طلبان و به طور کلی منتقدین وضع موجود، همواره تکرار کرده و می کنند که راه بازگرداندن آرامش و امنیت به کشور نه از طناب های دار، که از شنیدن نصایح دلسوزان واقعی، صاحب نظران و صدای واقعی مردم می گذرد.

 

دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به اعدام چند جوان معترض بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه، به صبح ما گفت: از زمانی که قانون اساسی و سایر متون حقوقی در نظام فعلی، تدوین شده است، همواره بر اصل مهم و اساسی «دادرسی عادلانه و منصفانه» تاکید شده است، اما می بینیم که رعایت قوانین، به شکلی که قانون مداران و حقوق دانان توقع دارند، پیش نمی رود.

وی افزود: خدا رحمت کند آیت الله بهشتی را که تلاش های زیادی برای استقلال قضات و عادلانه شدن روند دادرسی ها انجام دادند. ایشان بدیهی ترین لوازم یک محاکمه عادلانه را، حق داشتن وکیل از سوی متهمین می دانستند. اما امروز می بینیم که قوه قضاییه در موارد متعددی، به هیچ یک از معترضین، اجازه اخذ وکیل تعیینی را نمی دهد و در پاسخ به انتقادات نیز، تنها به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی بسنده می کند.

او ادامه داد: به نظر می رسد همانگونه که رسیدگی به جرایم سیاسی با مانع تراشی های غیرقابل قبولی همراه بوده است، رسیدگی به جرایم صورت گرفته توسط معترضین نیز، تحت تأثیر فشار برخی نهادها قرار گرفته و عده ای را به صرف مشارکت در پرونده یک قتل و یا موارد دیگر، با سرعتی باورنکردنی اعدام می کنند.

او افزود: چه کسی می پذیرد که محاکمه جوانان معترض بدون رعایت تشریفات دادرسی و حتی حق داشتن وکیل تعیینی صورت گیرد؟! اگر جنایتی رخ داده، تشریفات دادرسی، مسائل متعددی را در این گونه پرونده ها مطرح کرده است؛ ازجمله؛ فرصت مطالعه پرونده توسط وکلا، تلاش برای رضایت از اولیای دم و یا برابری در خصوص قصاص. بنابراین، نمی توان به صرف کشته شدن یک نفر در جریان یک درگیری خیابانی، چند نفر را قصاص کرد. این را نه من بلکه مشهور فقها می گویند که اعدام چند نفر در خصوص یک پرونده قتل، عادلانه نیست.

امام ادامه داد: اگر هدف از این نوع اعدام ها، رساندن پیامی به جامعه و اجرای عدالت است، همانگونه که برخی آقایان نیز در مواضعی اعلام کرده اند که «هدف سیاسی بوده»، باید به حال این مملکت گریست که دستگاه قضایی آن، به جای حفظ استقلال و رعایت عدالت، به اجرای احکام سیاسی تن داده است.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: تاکید امام خمینی که انقلابی به عظمت ۵۷ به رهبری ایشان شکل گرفت، حفظ کرامت انسان ها و توجه به مردم بود. مردم در نگاه ایشان، واژه ای شعاری نبود، بلکه نهیب ها و هشدارهای امام نشان می دهد که باور به مردم یکی از اساسی ترین راهبردها برای حکومت داری و حفظ کرامت آنها بوده است. با این حال، می بینیم که امروز طیفی از جوانان که اغلب متعلق به خانواده هایی ضعیف و یا بی پشتوانه هستند، تحت عنوان «عوامل اصلی اعتراضات» و یا به « روایت رسمی اغتشاشات » با احکامی سنگین مواجه می شوند. در حالی که اگر نیک بنگریم، انقلاب اسلامی حاصل اعتماد و تلاش های همین طیف بوده و هست. لذا نباید فراموش کنیم
پاسخ به رفتارهای اعتراض گونه و یا هیجانات تند و آتشین این جوانان، اعدام یا زندان های طویل المدت نیست.

وی افزود: چه افتخاری دارد که به یک جوان محکوم به اعدام، اجازه دسترسی به وکیل نمی دهند؟ و یا در مدت زمانی کوتاه، در حالی که هنوز فرصت اعاده دادرسی وجود دارد او را به پای چوبه دار می برند؟ این همه عجله برای چیست؟

وی تاکید کرد: حالا ما را چه شده است که از قوه قضاییه شهید بهشتی ها، به وضعی رسیده ایم که حتی صدای نیروهای وفادار به نظام را هم در مواردی درمی آورد؟

امام اظهار داشت: نماد اقتدار در تمکین به خواست مردم و بازگشت به میثاق ملی که همانا قانون اساسی و خواست اکثریت است خلاصه می شود نه لجبازی با آنها؛ ولی می بینیم که عده ای رفتارهای عامدانه ای را به نام دفاع از نظام و در قالبی وسیع تر، دفاع از اسلام و انقلاب انجام می دهند که خروجی اش، تشدید فاصله میان مردم و حکومت است.

جواد امام در پایان گفت: اصلاح طلبان و به طور کلی منتقدین وضع موجود، همواره تکرار کرده و می کنند که راه بازگرداندن آرامش و امنیت به کشور نه از طناب های دار، که از شنیدن نصایح دلسوزان واقعی، صاحب نظران و صدای واقعی مردم می گذرد. در این مسیر اما، عده ای که سالهاست مسائل را از دوربین های امنیتی می نگرند، به جای پذیرش اشتباهات تاکتیکی خود، افکار عمومی را منحرف ساخته و صورت مسأله ها را پاک می کنند تا مبادا تشکیلات عریض و طویل نظام به ناکارآمدی نظرات و ایده های آنها پی ببرد.