دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به توهین روزنامه اصولگرای جوان به سید حسن خمینی نوشت: «فرماندهان محترم سپاه و متولیان روزنامه_جوان مطرح شدن نام ⁧سید_حسن_خمینی⁩ توسط بعضی از شخصیتها برای ۱۴۰۰ علی رغم عدم پذیرش ایشان، چرا اینقدر باعث دستپاچگی ونگرانی شده است!

 

به گزارش صبح ما، جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران، در حساب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به توهین روزنامه اصولگرای جوان به سید حسن خمینی نوشت: «فرماندهان محترم سپاه و متولیان روزنامه_جوان مطرح شدن نام ⁧سید_حسن_خمینی⁩ توسط بعضی از شخصیتها برای ۱۴۰۰ علی رغم عدم پذیرش ایشان، چرا اینقدر باعث دستپاچگی ونگرانی شده است! تخریب یادگار حضرت امام(ره) هم در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب میباشد!؟»