دبیرکل مجمع ایثارگران: مباحث مطرح شده روز گذشته از سوی مقام رهبری، پیرامون سیاست خارجی ما بود و به باور من جواب مخالفین دیپلماسی که امروز در کشور پیاده می شود را دادند. در این که صحبت های آقای ظریف مورد سو استفاده قرار گرفته است، شکی نیست.

 

جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران درباره سخنان رهبری در مورد ظریف گفت: من بسیار بعید می دانم که به این سرعت حذف سیاسی آقای ظریف انجام شود. آقای ظریف یکی از سرمایه های جدی حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی است و من فکر می کنم اگر قرار باشد ایشان به این شدت حذف شود، راه بسیار سختی پیش رویمان قرار خواهد گرفت.

چرا به صحبت های رهبری از این منظر نگاه نمی شود که وزارت خارجه را مجری سیاست های نظام دانسته اند و به درستی اشاره کرده اند سیاست گذاری خارج از وزارت خارجه انجام می شود و وزارت خارجه مجری است.

این مساله اتفاقا یکی از مباحث بسیار جدی است که آب پاکی را روی دست مخالفین برجام و مذاکرات ریخت. به این معنا که آنچه تا کنون در مذاکرات هسته ای اتفاق افتاده و در حال روی دادن است ارتباطی به وزارت خارجه نداشته و تصمیم نظام بوده است.

تا الان به دولت حمله و به آقای ظریف توهین می شد ولی با صحبت های رهبری ورق برگشت و حتی از این منظر می توان سخنان ایشان را در جهت حمایت از آقای ظریف قلمداد کرد.

تمام شدن آینده سیاسی چه در خصوص آقای ظریف و چه در خصوص آقای تاجزاده را من به این صورت نمی پذیرم. ما اصلاح طلبان بر اساس قانون پیش آمده ایم و حتما فعالیت های خود را ادامه می دهیم.

مباحث مطرح شده روز گذشته از سوی مقام رهبری، پیرامون سیاست خارجی ما بود و به باور من جواب مخالفین دیپلماسی که امروز در کشور پیاده می شود را دادند. در این که صحبت های آقای ظریف مورد سو استفاده قرار گرفته است، شکی نیست.

ضمن آنکه آن هایی باید پاسخگو باشند که صحبت های آقای ظریف را با توجه به آنچه دولت می گوید دزدیده اند و در اختیار بیگانگان قرار داده اند. صحبت های امروز رهبری تکلیف بخش جدی از حملاتی را که به آقای ظریف و دولت می شد، روشن کرد.

 

منبع: پیام اقتصاد