دبیرکل مجمع ایثارگران با بیان این که «جریان اقتدارگرا از طریق نهادهای انتصابی، نهادهای انتخابی را مصادره کرد»، گفت: جریان معترض کف خیابان هیچ نماینده ای در جریان تصمیم گیر و سیاست گذار ندارد در نتیجه امکان گفت و گو با این بدنه معترض پیش از این از طریق حذف گروه های سیاسی و اصلاح طلبان در انتخابات از بین رفت.

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران و مدیرعامل بنیاد باران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی منیبان درباره راهکارهای مبتنی بر اصلاح‌طلبی برای برون رفت از شرایط فعلی گفت: به نظر می‌رسد ریشه همه رخدادهای اخیر در کشور بی‌اعتنایی به مساله حق اعتراض از جانب حاکمیت است.
او با تاکید بر این که «بی توجهی حاکمیت نسبت به اصل اعتراض و خواستگاه عمومی مردم ریشه وضعیت فعلی در کف خیابان است» تاکید کرد: اصلاح طلبان به نوعی صدای مردم یا بخشی از مردم هستند و علی القاعده اگر صدای اصلاح طلبان شنیده می شد امروز شاهد اعتراضات در این سطح و شکل نبودیم.
حذف اصلاح طلبان یعنی حذف مردم/ باید پیش از بروز بحران به صدای معترضان توجه کرد
امام با بیان اینکه «حذف اصلاح طلبان به معنای حذف یک حزب سیاسی تنها نیست» تاکید کرد: اصلاح طلبان بخشی قابل توجهی از مردم را نمایندگی می کنند و حذف اصلاح طلبان یعنی حذف مردم.
او افزود:  اگر جریانی موفق نمی شود از مردم رای بگیرد و اکثریت جامعه نشان می دهند که با این جریان اقلیت که اقتدار گرا است و از طریق نهادهای انتسابی، نهادهای انتخابی را مصادره می کند مخالف هستند باید پیش از بروز بحران به صدای این مخالفت توجه کرد.
امکان گفت و گو با معترضین پیش از این با تضعیف نهاد انتخابات بین رفت
امام درباره نحوه مواجهه با معترضان نیز تصریح کرد: امروز این جریان معترض هیج نماینده ای در تصمیم گیری، اجرا و سیاست‌گذاری ندارد و نمی‌توان با این جریان معترض صحبت کرد چرا که علی‌القاعده باید شرایط حضور همه افکار در نهادهای انتخابی و برآیند همه افکار در این نهادها باشد که این شرایط نادیده گرفته و حذف شده است.
مدیرعامل بنیاد باران «یکی از راه های گفت و گو و شنیدن صدای مردم را حضور در انتخابات» خواند و گفت: وقتی حضور در انتخابات را محدود و سلایق را حذف می کنیم به قیمت این که اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکنند و  بتوانیم همه نهادها را تصاحب کنیم باعث همین اعتراض در کف خیابان می‌شود.
دانشجو با خشونت ساکت نمی شود
امام در ادامه با بیان این که «امروز مساله اصلی در دانشگاه ها است» گفت: جمعیت جوانی که باید برای آینده کشور فکر کند امروز به عنوان مدعی اصلی از سر کلاس درس به کف خیابان و حیاط دانشگاه می رود و خواسته های خود را مطرح می کند.
او ادامه داد: باید صدای دانشجویان را بشنویم و برای این سازوکاری که در قانون و اصول قانونی اساسی به آن تصریح دارد شرایط اجرا فراهم کنیم.
امام با تاکید بر این که «این نسل هر چه بیشتر تحت فشار قرار گیرد جری تر می شود» افزود: اگر امروز اعتراضات با خشونت از کف خیابان جمع شود باید منتظر اتفاقات ناگوارتر در کف خیابان باشیم. باید راه چاره بجوییم چرا که با برخورد و زور نمی توان به جایی رسید.
قانون فصل الخاطب نیست/ حاکمیت روش های اصلاح طلبانه را مورد توجه قرار دهد
این چهره اصلاح طلب با بیان این که در شرایط فعلی رفتار حاکمیت بسیار مهم است گفت: امروز  رفتار ضابطان، سیستم های اجرایی، صدای تریبون های رسمی و در مجموع رفتار حاکمیت است که شرایط آتی را تعیین می کند.
مدیرعامل بنیاد باران با انتقاد از این که در شرایط امروز کشور قانون فصل الخطاب نیست و  سلایق به جای قانون در حال حکمفرمایی است خاطر نشان کرد: هر زمان در این کشور فصل الخطاب قانون شد می‌توان امید به مردم داشت در غیر این صورت و اگر روش های اصلاح طلبانه در این کشور محترم شمرده نشده و اکثریت مردم نادیده گرفته شوند تنها خشونت است که از هر طرف در کشور لبریز و سرریز می شود.