دبیرکل مجمع ایثارگران نوشت: خوب است بدانید پادشاهی مرد، امروز #مردم صاحب و ولی نعمت این کشور و مسئولین می باشند. «همه باید مالکیت مردم بر کشور را به رسمیت بشناسند»

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نوشت:

جناب آقای #شریعتمداری

ظاهرا امر بر جنابعالی و همفکرانتان مشتبه شده و هوا برتان داشته و فکر کردید صاحب کشور و اراده مردم هم شده اید !؟

خوب است بدانید پادشاهی مرد، امروز #مردم صاحب و ولی نعمت این کشور و مسئولین میباشند.

«همه باید مالکیت مردم بر کشور را به رسمیت بشناسند»

 

 

حسین شریعتمداری اخیرا در مطلبی نوشته است: مگر کشور صاحب ندارد که برخی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند؟!/ اعلام نامزدی برخی برای انتخابات ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است.