جبهه اصلاحات ایران صدور حکم بدوى محکومیت طاهره نقى ئى، نایب رئیس دوم این جبهه و دبیرکل سازمان معلمان ایران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیرى را درخور معلمان زحمتکش ایران ندانست و از قوه قضائیه خواست که در مرحله تجدیدنظر این حکم شکسته شود.

 

جواد امام، سخنگوى جبهه اصلاحات با اعلام خبر بررسى موضوع محکومیت طاهره نقى‌ئى در جلسه اخیر مجمع عمومى این جبهه گفت: جبهه اصلاحات ضمن تقبیح رویه های ناصواب در دستگاه قضایی کشور، چنین برخوردهایی را درخور دادخواهان و دلسوزان این مرز ‌بوم خصوصا معلمان زحمتکش و درد آشنای این کشور نمی داند.
وى افزود: خانم نقى‌ئى یک کنشگر فرهنگی و فعال صنفی، سیاسی و مدنى است که همواره تلاش کرده در چارچوب قانون فعالیت کند. بنابراین با توجه به اینکه حکم صادره نه در شأن یک معلم و نه در شأن دستگاه قضایى است،جبهه اصلاحات از مسئولان قوه قضاییه انتظار دارد ایشان در مرحله تجدیدنظر از اتهامات وارده تبرئه شود.
سخنگوى جبهه اصلاحات گفت: طبق توضیحاتى که خانم نقی ئی درخصوص پرونده اتهامی خود در جلسه اخیر مجمع عمومی جبهه اصلاحات بیان داشتند، چندى پیش ایشان به اتفاق وکیل خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حاضر شده و قاضی بعد از طرح موارد اتهامی و استماع دفاعیات اولیه خانم نقی ئی و وکیل ایشان اعلام مى کند اتهام شما تبلیغ علیه نظام و جرم امنیتی نیست و بلکه فقط نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی است.از آنجا که جرم عمومی است، پرونده شما برای رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد.
جواد امام افزود: این اعلام نظر قاضى پرونده بنا بر گفته خانم نقى ئى موجب منتفى شدن امکان دفاع لازم توسط ایشان و وکیل مشارالیه مى شود و متأسفانه چندى بعد در کمال ناباوری و در حالى که منتظر تشکیل دادگاه عمومى بوده اند، قاضی شعبه ٢۶ نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام می نماید.
لازم به گفتن است نایب رئیس دوم جبهه اصلاحات به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده که صرفاً حبس تعزیری را به مدت ۵ سال معلق می‌ کند. همچنین وى با تلقی تعلیق مراقبتی موظف به منع خروج از کشور به مدت ۵ سال،منع عضویت در دسته‌جات و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت ۵ سال شده است.