اختصاصی؛

با توجه به ردصلاحیت های معنادار در هیأت های اجرایی انتخابات در شهرهای مختلف، به قول “عمان سامانی” من از مفصل این نکته مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

 

این روزها و با نزدیک شدن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، اخباری از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد که جناح اصولگرا در تلاش است رقبای سیاسی خود را نه در انتخابات بلکه پیش از آن به شیوه های مختلف حذف کند.

از این رو، یا با کمک نظارت استصوابی و رویکرد حذفی شورای نگهبان در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و یا ردصلاحیت نامزدهای شوراها از طریق هیأت های اجرایی تعیین شده، مسیر حذف رقیب پیش از انتخابات هموارتر از همیشه در پیش گرفته می شود.

اما بنابر اخبار رسیده از برخی شهرها، انگار که حذف رقبای سیاسی این بار به نحو گسترده تری از سوی جریان اصولگرا کلید خورده است. برای نمونه در شهر قم “مهدی زمانی قمی” با سابقه “استانداری در ۴استان بزرگ و معاونت استانداری در ۳ استان” زمانی که از سوی فرماندار آن شهر به عنوان عضو هیئت اجرائی انتخابات معرفی شد، به او گفته اند که”واجد صلاحیت” نیست.

در چنین حالتی بهتر است این پرسش مطرح شود که وقتی چهره های شایسته اصلاح طلب نمی توانند به دلیل تنگ نظری ها و اعمال سلیقه جناحی از حداقل حقوق حضور در یک رقابت سالم برخوردار باشند، تکلیف چه خواهد بود؟

وقتی جریان اصولگرا تمام توان خود را برای حذف اصیل ترین و کارآمدترین اعضای اصلاح طلبان در کشور گذاشته و در این میان از تیغ “ردصلاحیت” در همه حوزه ها بهره می برد، چگونه می توان از رقابتی برابر میان دو جریان سیاسی غالب در جامعه سخن گفت؟

با اینکه در روزهای اخیر فراخوان های زیادی از سوی برخی احزاب و چهره های اصلاح طلب برای حضور کاندیداهای این جریان در انتخابات شورای شهر دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که رویکرد نهادهای ناظر بر انتخابات دچار تغییر شود و به دنبال ردصلاحیت های گسترده اخیر در هیأت های اجرایی این تلقی در حال شکل گیری است که عده ای بهترین شیوه برای پیروزی در انتخابات را حذف کاندیداهای اصلاح طلب پیش از حضور در صحنه رقابت می دانند.

برخی بر این باورند که حذف چهره های اصلاح طلب از هیأت های اجرایی انتخابات که وظیفه تشخیص صحت جریان انتخابات را بر عهده دارند به نوعی نمایانگر جهت سیاست کشور در سال ۱۴۰۰ است.

این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران زیادی معتقدند که راه نجات کشور و حل مشکلات آن تنها از طریق برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی می گذرد.

لذا با توجه به ردصلاحیت های معنادار در هیأت های اجرایی انتخابات در شهرهای مختلف، به قول “عمان سامانی” من از مفصل این نکته مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!