دبیر کل مجمع ایثارگران نوشت: در این دوره مجلس انقلابی با تیغ استصوابی رقبای سیاسی را رد صلاحیت و انتخابات را بی معنا نمودند !؟

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران در توئیتی نوشت: در دوره گذشته هیئت نظارت مجلس هیچ نامزدی به دلیل تفکر سیاسی رد صلاحیت نشد و انتخاب به #مردم سپرده شد
در این دوره #مجلس_انقلابی با تیغ استصوابی رقبای سیاسی را رد صلاحیت و #انتخابات را بی معنا نمودند !؟