حزب توسعه ملی با صدور بیانیه ای فوری خواهان آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و شروع گفتگوی ملی برای نجات کشور و آزادی بی قید و شرط جناب آقای مصطفی تاج زاده که به جرم نکرده و بدون رعایت آئین دادرسی در زندان به سر می برند شده است.

 

حزب توسعه ملی با صدور بیانیه ای فوری خواهان آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و شروع گفتگوی ملی برای نجات کشور و آزادی بی قید و شرط جناب آقای مصطفی تاج زاده که به جرم نکرده و بدون رعایت آئین دادرسی در زندان به سر می برند شده است.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:
به نام خدا
یار دیرین، مصلح شجاع و پاکدست، اصلاح طلبِ خستگی‌ناپذیر، مصطفی تاج زاده عزیز؛ کسی که عمیقا نگران ایران است و عافیت خود و خانواده‌اش را فدای آزادی و بدست آوردن حقوق ملت ایران کرده، خشونت پرهیزی که بسیاری از خواسته‌هایش برگرفته از همین قانون جاری کشور است و ناصحانه با حا‌کمان سخن می‌گوید. ماه‌هاست که در انفرادی، محروم از همه حقوقی که قانون حتی برای جانیان نیز محترم شمرده، به سر می برد.

هم اکنون نیز در اعتراض به این همه تهدید و ضایع کردن حقوقش با وجود بیماری قلبی در روزه سیاسی است و بیم جان او جدی است.

در روزهایی که ایران عزیز به علت اعتراض ملت جان به لب رسیده بخصوص جوانان؛ از این دست خیره‌سری ها و ناکارآمدی و نادیده گرفتن حقوق مردم، در التهاب و خطر جدی و مورد طمع دشمنان است، بجای اینکه حکومت از ظرفیت این مصلحان مقبولِ ملت به عنوان پل ارتباطی گفتگوی ملی مردم با حاکمیت استفاده نماید، متاسفانه با کج‌اندیشی تمام، بسیاری از افراد مرجع ملت و جامعه را بازداشت و به زندان انداخته است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی، ضمن درخواست اکید از حکومت برای آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و بخصوص بازداشت شدگان اخیر و شروع گفتگوی ملی برای نجات کشور، از قوه قضاییه درخواست می‌کند که برای رعایت حقوق جناب آقای مصطفی تاج زاده که به جرم نکرده و بدون رعایت آئین دادرسی محکوم شده است، اقدامات ذیل را مبذول فرماید:

۱- اکنون که با وجود همه ایرادات شکلی و ماهیتی در رسیدگی به پرونده ایشان حکم قطعی صادر شده ایشان به بند عمومی منتقل و از همه حقوق قانونی ابتدایی خود مانند ملاقات منظم با اعضای خانواده، وکیل و دسترسی به کتب نشریات و سایر ملزومات شخصی مورد نیاز بهرمند گردد؛

۲- باتوجه به مشکلات جسمی و اقدامات درمانی تخصصی برای معالجه بیماری قلبی ایشان هرچه سریعتر امکان درمان موثر در بیمارستانهای مجهز و با حضور پزشک معتمد خانواده فراهم آید؛

۳- تجدید دادرسی و تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه، برابر قانون بررسی ورسیدگی به جرم سیاسی.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
مهر ۱۴۰۱