اختصاصی؛

دعوا بر سر جابه جایی ارقام بودجه در حالی رخ می دهد که دولت ابراهیم رییسی تاکنون برنامه مشخصی برای مهار تورم و گرانی های افسارگسیخته ارائه نکرده است و به تعبیر برخی کارشناسان، تا بدین لحظه، گفتار درمانی تنها راهکار دولت برای عبور از مسائل اقتصادی بوده است.

 

 

رسانه های دولت: مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ را دستکاری کرده است.

خبرگزاری مجلس: دروغ است، لایحه توسط رسانه های دولتی مطالعه شود.

به گزارش صبح ما، در کشاکش انتقادات از ارقام بودجه و شیوه تخصیص اعتبارات، به نظر می رسد که اختلاف تازه ای میان دولتی ها و مجلسی ها که هر دو حاصل رای اقلیت ملت هستند، ایجاد شده است.

علیرغم ادعای دولت که گفته؛ سهم نفت را در تامین بودجه سالانه کاهش داده است، اما اقتصاددانان به روند کسری بودجه و بالارفتن پایه پولی کشور اشاره می کنند و هشدارهایی در این خصوص می دهند. امروز نیز یکی از نمایندگان مجلس اقلیت، اظهار داشته که بالارفتن پایه پولی منجر به کاهش ارزش پول در سال آینده خواهد شد.

علی ایحال با اینکه انتظار این بود که دست کم با یکدستی قوا، به این زودی شاهد دعواهای این چنینی نباشیم اما دعوای دولت و مجلس بر سر بودجه، پیش تر نیز مسبوق به سابقه بوده است. به نحوی که سال گذشته، برخی ارقام بودجه بدون اطلاع نمایندگان و صرفا با نظر هیات رئیسه مجلس جابه جا شد و دولت روحانی نیز واکنش چندانی به آن نشان نداد.

به هر روی، انگار این بار دستکاری بودجه از سوی مجلس به مذاق دولتی ها خوش نیامده و آنها را ناچار به انتقاد در رسانه های رسمی متعلق به خود کرده است.

دعوا بر سر جابه جایی ارقام بودجه در حالی رخ می دهد که دولت ابراهیم رییسی تاکنون برنامه مشخصی برای مهار تورم و گرانی های افسارگسیخته ارائه نکرده است و به تعبیر برخی کارشناسان، تا بدین لحظه، گفتار درمانی تنها راهکار دولت برای عبور از مسائل اقتصادی بوده است.

مسئولین حوزه اقتصاد بدون توجه به ابعاد گسترده حرف هایشان، اظهار نظر می کنند و چنان با افتخار می گویند که یارانه ها در سال آینده نیز پرداخت می شود که انگار قرار بر تعیین مدت برای این اقدام بوده است.

موضوع حذف ارز ترجیحی اقلام ضروری نیز از دیگر مسائل مورد مناقشه میان دولت و مجلس اصولگراست، اقدامی که اگر بدون کارشناسی و نظارت انجام شود، عواقب جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

اما در این میان، آنچه مسلم است جامعه کمترین نفعی از اختلاف میان قوا به ویژه در حوزه اقتصاد نخواهد برد چرا که سبد کالاهای ضروری مردم روزبه روز با افزایش قیمت مواجه می شود و پاسخگویی نیز به محاق خواهد رفت.

رفتار اصولگرایان هم تاکنون نشان داده که این جریان سیاسی جز هوچی گری و انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل و اصلاح طلبان، کار دیگری بلد نیست و به دلیل اینکه داشتن مناصب کلیدی را سهم مشروع خود در قدرت می داند، هشدارهای دلسوزانه متخصصان و کارشناسان را نیز توطئه ای علیه جایگاه خود تلقی می کند.

به همین خاطر است که اصولگرایان در بوق های تبلیغاتی خود مدام بر این مسأله تاکید می کنند که جریان رقیب در پی ایجاد فتنه اقتصادی و یا سوءاستفاده از نارضایتی اقتصادی مردم است و با این شیوه، صورت مسأله را پاک می کنند.