روابط عمومی بنیاد باران در واکنش به هجمه اخیر رسانه ای و جعل خبر درباره سیدمحمدخاتمی نوشت: در شرایطی که فقر و فلاکت و تورم، وضعیتی اسف بار برای مردم ایران رقم زده، عده ای نمی توانند با حمله و تهاجم تبلیغاتی به منتقدین، خود را فریب داده و از پاسخگویی شانه خالی کنند.

 

روابط عمومی بنیاد باران در واکنش به جعل مطلبی منتسب به سیدمحمدخاتمی نوشت: روز گذشته مطلبی موهن تحت عنوان «سخنرانی سیدمحمد خاتمی در دیدار نوروزی با مدعیان اصلاحات» در یکی از سایت های اقماری نزدیک به محافل تندرو منتشر شد که نشان داد علاوه بر تداوم بمباران های رسانه ای علیه اصلاح طلبان، عقده های یک جریان قلیل در قدرت نیز با وجود تمامی بحران های خودساخته، تمام شدنی نیست.

مسلما با جعل خبر و تهمت زنی به چهره های ملی نمی توان نقاط ضعف خود را پوشاند، اما انگار گروهی انقلابی نما، تمام هم و توان خود را گذاشته اند تا به زعم خود با انحراف افکار عمومی، مانع سرزنش مردم نسبت به ناکارآمدی خود شوند.

متاسفانه گروهی آلوده به فساد در برخی رسانه های به ظاهر انقلابی، که حتی گاهی کوس رسوایی شان درخصوص همکاری با شبکه های معاند به صدا درمی آید، همچنان با استفاده از امکانات مالی و رسانه ای، علیه پاک ترین چهره های سیاسی و سرمایه های اجتماعی لجن پراکنی می کنند و چنان نشان می دهند که انگار همه مشکلات کشور ناشی از حضور و تأثیرگذاری چهره های مورد علاقه مردم است.

این در حالیست که دیدیم چگونه همانهایی که شعارهای تندی علیه کشورهای منطقه سرمی دادند، عقب نشینی کرده و به نیروهای وابسته به خود نیز امیدواری می دهند تا روحیه شان تضعیف نشود. پوشیده نیست که بی مایگان سیاسی پر ادعا همیشه، بی عرضگی های خود را در اداره امور، به گردن این و آن انداخته اند، ولی گاهی قلم به مزدان رسانه ای، آش را آنقدر شور می کنند که لاجرم سکوت ها را می شکند و واکنش هایی برمی انگیزد.

علی ایحال، افکار عمومی به جای این نوع تحرکات سخیف رسانه ای، همچنان منتظر پاسخگویی شفاف مسئولین درخصوص نحوه مواجهه با اعتراضات و عدم توفیق دولت در اداره کشور است. زیرا در شرایطی که فقر و فلاکت و تورم، وضعیتی اسف بار برای مردم ایران رقم زده، عده ای نمی توانند با حمله و تهاجم تبلیغاتی به منتقدین، خود را فریب داده و از پاسخگویی شانه خالی کنند.