صبح ما- جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت «بسیج به یک حزب سیاسی تبدیل شده است»، به اعتقاد او اگر نیروهای مسلح و همینطور بسیج به وظایف ذاتی خود بازگردند و الویت‌شان مردم باشد حتما مردم نیز دوباره آنها را در آغوش خواهند گرفت. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: […]

صبح ما- جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت «بسیج به یک حزب سیاسی تبدیل شده است»، به اعتقاد او اگر نیروهای مسلح و همینطور بسیج به وظایف ذاتی خود بازگردند و الویت‌شان مردم باشد حتما مردم نیز دوباره آنها را در آغوش خواهند گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: پیدایش بسیج با فرمان حضرت امام بود و این نهاد از دل مردم و برای دفاع از مردم و تمامیت ارضی و انقلاب تاسیس شد.

او درباره‌ی نقش بسیج در دوران جنگ گفت: بار اصلی جنگ روی دوش مردم بود و با تشکیل بسیج این مهم محقق شد. در آن مقطع ارتش دچار نوسانات ناشی از چالش‌های بعد از انقلاب بود. از سوی دیگر بازسازی سپاه نیز هنوز انجام نشده بود و این نهاد شکل واقعی و جایگاه خود را پیدا نکرده بود.

آقای امام پیرامون تفاوت‌های بسیج دیروز و امروز ابراز عقیده کرد: میان بسیج در آن روزی که تشکیل شد با بسیج امروز اساسا هیچ نسبتی نمی‌بینم. امروز بسیج انگار تبدیل به یک حزب سیاسی شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که «مصداق‌های این ادعا که بسیج تبدیل به یک حزب شده‌است، چیست؟»، گفت: به جای اینکه بسیج در خدمت کشور و دفاع از تمامیت ارضی و مردم با هر نوع نگرش و فکری باشد تبدیل به یک حزب سیاسی شده در مقابل یک بخش دیگری از جامعه قرار گرفته است.

او در ادامه گفت: متاسفانه امروز بسیج با ماموریت های محوله در مقابل بخش‌هایی از مردم که نگاه متفاوتی دارند یا نسبت به حکمرانی اعتراض و نقدی داشته باشند قرار گرفته است.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: ماهیت و رسالت ارزش‌هایی که بسیج برای آن تشکیل شده بود و این مهم که کشور مرهون خدمات بسیج در دوران دفاع بوده نادیده گرفته می‌شود.

امام با بیان اینکه «هر کسی که قرار باشد عضو بسیج شود به لحاظ سیاسی گزینش می‌شود» گفت: قرار نبود که بسیج به عنوان یک ابزار در خدمت جریان‌های سیاسی قرار بگیرد. اگر قرار بود ما بسیج بیست میلیون که امام فرمودند داشته باشیم می‌باید تغییر نگاه و رویکرد دهیم.

به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب «آنچه امروز می‌بینیم جابجایی ارزش‌هاست و ارزش تبدیل ضد ارزش شده است». جواد امام در ادامه می‌گوید: امروز دیگر ظاهرا ایثار ارزش تلقی نمی‌شود. بسیجی واقعی در درجه‌ی اول خودش را نمی‌بیند و الویتش منافع ملی و ارزش‌های مورد وفاق مردم است نه ارزشهای تعریف‌شده‌ی جریانات سیاسی.

او در ادامه پیرامون دیگر ویژگی‌های «بسیجی واقعی» گفت: بسیجی آن است که هر چه دارد در طبق اخلاص قرار می‌دهد و هنگامی که کشور را در خطر ببینند مستقل از منافع افراد و گروه‌ها و احزاب بسیجی اقدام خواهد کرد.

امام درباره‌ی وضعیت این روزهای بسیج گفت: در این سالها امکانات و امتیازاتی که برای ایثارگران دفاع مقدس تعریف شده بود برای بسیجی فعال نیز تعریف شده است و آنها هم آن امکان و امتیاز بهره می‌برند. در حالی که آن امتیاز برای رشد و ارتقا رزمندگانی بود که به واسطه‌ی حضور در جنگ تحمیلی از تحصیل محروم شده بودند و نوعی توانمندسازی آنها بود.