هادی عظیمی:

سخنان یک خانم اصولگرا در تلویزیون که مملکت را متعلق به حزب‌اللهی‌ها دانست، واکنش‌های مخالف زیادی در جامعه برانگیخت. این نخستین بار نیست که این‌چنین اظهاراتی از سیمای رسمی کشور یا از سوی برخی جریان‌های سیاسی اعلام می‌شود. شاید اظهارات فوق از دیدگاه عده‌ای یک حرف عادی و شخصی تلقی شود. بخشی از جریان اصولگرا […]

سخنان یک خانم اصولگرا در تلویزیون که مملکت را متعلق به حزب‌اللهی‌ها دانست، واکنش‌های مخالف زیادی در جامعه برانگیخت. این نخستین بار نیست که این‌چنین اظهاراتی از سیمای رسمی کشور یا از سوی برخی جریان‌های سیاسی اعلام می‌شود. شاید اظهارات فوق از دیدگاه عده‌ای یک حرف عادی و شخصی تلقی شود. بخشی از جریان اصولگرا نیز به این سخنان واکنش منفی نشان دادند.

اظهارنظر فوق از یک رویکرد خبر می‌دهد که نشانه‌های آن عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و…. مشاهده می‌شود. رویکردی که ایران و جمهوری اسلامی را متعلق به عده‌ای خاص می‌داند ازهمین رو عده‌ای خالص‌سازی را رسالت خود می‌دانند.

ممانعت از حضور بخش‌های عمده‌ای از جامعه در عرصه انتخابات نیز نشانه دیگری ازهمین رویکرد است که یک فکر و اندیشه را معیار می‌داند و سایرین را صاحب حق به شمار نمی‌آورد. گزینش در استخدام نیز تبلور دیگری از همین اندیشه است. سخت‌گیری در زمینه حجاب نیز از جمله نشانه‌های دیگر همین رویکرد است که می‌خواهد جامعه را به‌صورت کامل محجبه نماید و حقی برای کسانی که اعتقادی به حجاب رسمی ندارند، قائل نیست. موارد فوق نشان می‌دهد که با شکل‌های مختلفی از این رویکرد روبه‌رو هستیم که حقوقی را از غیر همفکران سلب کرده است.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود نوید برپایی جامعه‌ای کاملاً اسلامی می‌داد که با حمایت قاطبه جامعه همراه بود. شعار جامعه بی‌طبقه توحیدی مهمترین نماد شکل‌گیری یک جامعه مومنانه و عادلانه بود. جریان سنت‌گرا نیز برپایی حکومت اسلامی را مطلوب خود می‌دید. جمهوری اسلامی برپایه همین مطلوب‌ها از ابتدا کوشید ظواهر جامعه را سامان دهد و هنجار‌های راهنمایی را در جهت منضبط کردن جامعه ارائه نماید. مهمترین هنجار راهنما حجاب بانوان بود. اعتراض‌های محدودی که در ابتدای پیروزی انقلاب دربرابر حجاب شکل گرفت، در برابر حمایت اکثریت جامعه از حجاب ناچیز بود. همین موجب شد که حجاب به یک هنجار اجتماعی بدل شود. گزینش‌ها نیز برپایه همین نگاه شکل گرفت که به تدریج تبدیل به قانون شد و هیئت‌های گزینش را شکل داد.

متن کامل یادداشت:
B2n.ir/g51966

@hammihanonline