روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ پیش از مسابقه استقلال و فولاد یاد شهدای اسفند دفاع مقدس را گرامی داشت و محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ تندیس فوتبال را به برادر شهید محمد جواد دل آذر تقدیم کرد./عکس علی فرهاد کیایی  

 

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ پیش از مسابقه استقلال و فولاد یاد شهدای اسفند دفاع مقدس را گرامی داشت و محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ تندیس فوتبال را به برادر شهید محمد جواد دل آذر تقدیم کرد./عکس علی فرهاد کیایی