آیا مسئولان نظام فکر می‌کنند ذهن جامعه تحمل چنین آوار سنگینی را خواهد داشت؟! آیا بازهم رسانه ملی قرار است شیپور شعارهای بی‌پشتوانه، تهمت‌های خلاف شرع و عقل و وعده‌های فریبکارانه کسانی باشد که به هر قیمتی می‌خواهند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنند آنهم کسانی که همگی در پدید آمدن وضعیت موجود سهیمند؟

 

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تفاوت این دوره با دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری اینست که شگردهای رایج در فضای مجازی اوج بیشتری گرفته و امکانات فوق‌العاده‌ای را در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری و هواداران آنان قرار می‌دهد.

آنها از هم‌اکنون جنگ تبلیغاتی علیه همدیگر را آغاز کرده‌اند و از لحن‌ها پیداست که جنگ بسیار کثیفی در پیش است.

نگرانی اصلی دلسوزان کشور برای مردم است که علاوه بر رنج‌های اقتصادی و ویروس خطرناک کرونا، ناچارند این جنگ کثیف تبلیغاتی را هم تحمل کنند.

آیا مسئولان نظام فکر می‌کنند ذهن جامعه تحمل چنین آوار سنگینی را خواهد داشت؟! آیا بازهم رسانه ملی قرار است شیپور شعارهای بی‌پشتوانه، تهمت‌های خلاف شرع و عقل و وعده‌های فریبکارانه کسانی باشد که به هر قیمتی می‌خواهند بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنند آنهم کسانی که همگی در پدید آمدن وضعیت موجود سهیمند؟

داوطلبان ریاست جمهوری شاید حق داشته باشند هرطور که بخواهند با همدیگر برخورد کنند، ولی ما حق نداریم به آنها اجازه بدهیم نظام را بی‌اعتبار جلوه دهند و مردم را ناامید کنند.