انتخابات مجمع عمومی جبهه اصلاح طلبان ایران برگزار شد و در پی آن مهندس بهزاد نبوى “رییس” و آذر منصوری سخنگوی نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان شدند.

 

به گزارش صبح ما، انتخابات مجمع عمومی جبهه اصلاح طلبان ایران برگزار شد و در پی آن مهندس بهزاد نبوى “رییس” و آذر منصوری سخنگوی نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان شدند.

همچنین حسین مرعشی و حسین کمالی، نواب رییس این جبهه شدند و علی باقری، دبیر آن شد.