مصطفی معین

امام اگر گفت “جمهوری اسلامی”( نه یک کلمه زیاد یه یک کلمه کم) به آن باور داشت و همواره به آزاد گذاشتن مردم در انتخاب سرنوشت خود تاکید می کرد.

 

مصطفی معین در کانال تلگرامی خود نوشت:

«سالگرد ارتحال امام (ره) تسلیت باد

امام اگر گفت “جمهوری اسلامی”( نه یک کلمه زیاد یه یک کلمه کم) به آن باور داشت و همواره به آزاد گذاشتن مردم در انتخاب سرنوشت خود تاکید می کرد!

از نگاه امام، نظارت بر انتخابات و صندوق های رای برای پیشگیری از خیانت در امانت بود!

امام تا زنده بود اجازه نداد که شورای نگهبان با نظارت استصوابی، انتخابات را دو مرحله ای کند و به جای مردم صلاحیت نامزدان انتخاباتی را احراز نماید!

به تاکیدات شدید امام در این زمینه (۲۶ تیر سال ۱۳۵۸)، در دیدار با معاون وقت وزیر کشور و فرمانداران و مسئولان انتخابات مجلس توجه کنید:

“..یک کلمه نباید بگوئید شماها که تحمیل اسمش باشه،

مردم آزادند همانطور که در رفراندم آزاد بودند..!

..مردم را باید آزاد بگذارید و نظارت شما برای آن باشد که خیانتی نشود، مثل سابق نباشد که صندوق ها را می بردند و هرچه میخواستند میریختند در آن و..!

..به عمل نشان بدید که یک انتخابات ملی آزاد باشد که هر کس به هر کسی که میخواد رای بدهد..!»