مرتضی صارمی

کشور ایران پس از پشت سرگذاشتن آزمون و خطاهای زیاد در آستانه یک تحول بنیادین و سرنوشت ساز قرار دارد در گذشته نظام پادشاهی پهلوی انتخابات مجلس را برگزار می کرد ولی به دلیل نظارت استصوابی ارتش و ساواک بیگاری محسوب و به مهر پلاستیکی مشهور بود . پس از انقلاب ۵۷  مشارکت در انتخابات […]

کشور ایران پس از پشت سرگذاشتن آزمون و خطاهای زیاد در آستانه یک تحول بنیادین و سرنوشت ساز قرار دارد در گذشته نظام پادشاهی پهلوی انتخابات مجلس را برگزار می کرد ولی به دلیل نظارت استصوابی ارتش و ساواک بیگاری محسوب و به مهر پلاستیکی مشهور بود . پس از انقلاب ۵۷  مشارکت در انتخابات بعنوان کم هزینه ترین راهکار برای تعیین سرنوشت و اداره امور کشور در قالب قانون،  میثاق ملی شناخته شد. راهکاری که از انقلاب ، کودتا و حکومت موروثی بهتر و هزینه کمتری داشت.
البته مشارکت در انتخابات همواره از طرف مخالفین وضع موجود بویژه سلطنت طلبان بیگاری محسوب می شد وآن را تحریم می کردند در حالی‌که گروهی دیگر بر این باور بودند انقلاب یک راهکار برای جابجایی قدرت از وضع موجود به وضع مطلوب است که تحریم آن کارگر نمی افتاد. از آنجا که انقلاب پدیده ای زمخت و ناهموار است باید صیقل کاری و هموار می شد زیرا انقلاب دائمی مشحون از تالی فاسد خواهد بود به همین دلیل گفتمان اصلاحی باید جایگزین گفتمان انقلابی می شد.
بر اساس این رویکرد، اکثریت مردم هوشمندانه در انتخابات رقابتی یا نیمه رقابتی مشارکت می کردند و در دوره هایی گفتمان اصلاحی با وجود محدودیت‌ها ی فراوان پیروز می شد و به دلیل داشتن برنامه،  کارنامه قابل قبولی داشت. اما پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، خالص سازی در مجلس آغاز شد و در گام اول،  مجلس جوان و انقلابی یازدهم شکل گرفت و پس از ان با حذف رقبا دولت” تدارکاتچی” در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید و بسیاری از کارگزاران را به بهانه بانیان وضع موجود حذف و خانه نشین کردند. و اکنون مجلس جوان و انقلابی با تغییر قانون انتخابات زمینه تحقق گام دوم را فراهم کرده است که کشور در وضعیت نامطلوب از جمله تبعیض و فساد مفرط قرار گرفته است‌
گرچه انتخابات راهکار برای حل مشکلات کشور است ولی این انتخابات مختصات یک انتخابات استاندارد را ندارد مشارکت در آن جز بیگاری معنی دیگری از آن مستفاد نمی شود. و لذا باید گفت معنی واژه بیگاری در دورانی که اکثریت مردم تصمیم گرفته بودند با انقلاب، قدرت را  جابجا کنند و سپس با اصلاحات آنرا صیقل کاری کنند با کسانی که طرفدار حکومت سابق بودند فرق داشت ولی واژه بیگاری امروز به معنی تدوام وضع نابسامان موجود است که برخلاف منافع ملی ایرانیان است‌. از این رو،  افول حاکمیت ناکارآمد و فروغ قدرت اجتماعی در تقویت انگیزش اکثریت مردم  تاثیر گذار بوده و به جای راهکارهای تجربه شده نظیر انقلاب، کودتا، دخالت خارجی و بیگاری،  راهکار کم هزینه “مقاومت مدنی” را با صلابت، صراحت و صداقت بیشتر دنبال می کنند.
با توجه به اینکه رویکرد حاکمیت از رقابت عبور کرده و منجر به  انتخابات نمایشی شده است بنابراین براندازان و اصولگرایان در نقطه تحریم  بهم رسیده اند و اصلاح طلبان بعنوان یک گفتمان و جریان اجتماعی باید بدون ترس، انفعال وهوشمندانه  انتخابات مجلس را به مبارزه مسالمت آمیز تبدیل و  کشور را از شر اقتدارگرایان داخلی و خارج نشین نجات دهد.