اختصاصی؛

انتخابات شورای مرکزی مجمع ایثارگران امروز در چهارمین کنگره سراسری این حزب برگزار شد.

 

لیست اعضای مجمع ایثارگران که در چهارمین کنگره سراسری این حزب توسط اعضای سراسر کشور انتخاب شدند، به شرح زیر است:

۱-جواد امام
۲-مهدی کیانی
۳-محسن ترکاشوند
۴-مریم قدس
۵-فریده اولاد قباد
۶-رحیم قمیشی
۷-علیرضا آفریدون
۸-جواد ذاکر
۹-مرتضی صارمی
۱۰-حسین احمدی
۱۱-محمدرضا جورکش
۱۲-علی اکبر زحمتکش
۱۳-محمدرضا پروازی
۱۴-علی شکوهی
۱۵-حمیده زرآبادی
۱۶-علی اسدی
۱۷-محمدرضا شریفی
۱۸-سعید پورعزیزی
۱۹-سیدعباس احمدی
۲۰-ظفر افشون
۲۱-خدانظر دریک وند

اعضای علی‌البدل این حزب نیز به شرح زیر است:

۱-رضا رضوی

۲-محمدصادق چیت سازیان

۳-ظهیر خیری

۴-مجید رئوف مهر

۵-صادق درویشی

۶-علی زین العابدینی

۷-رضا استاد رحیمی

۸-حامد شفیعی

۹-بنیاد شه مرادی

 

همچنین اسامی اعضای منتخب هیات بازرسی جدید به شرح زیر است:

۱- خدیجه گلین مقدم
۲-رسول آرامش
۳-محمد کلهر
۴-رضا امینی
۵-سیف الله مرادی