اختصاصی؛

محسن میردامادی در جلسه شورای سیاسی و مرکزی مجمع ایثارگران درباره تمایل حاکمیت به نتیجه تضمین شده در انتخابات بیان کرد: اینکه چرا پس از ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری، چنین تصمیمی ملاک عمل قرار می گیرد، به چند عامل می توان اشاره کرد: ابتدا موضوع جانشینی رهبری در آینده و دوم یکدست شدن تام و تمام ارکان انتخابی کشور و هماهنگی آنها با نهادهای انتصابی و اطمینان از  همراهی کامل آنها با جانشین مورد نظر و سوم بهره برداری از شرایط مناسبی مطرح است که پس از رفع تحریم ها و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران به وجود می آید. 

 

به گزارش صبح ما، دکتر محسن میردامادی در نشست مشترک شورای سیاسی و اجرایی حزب مجمع ایثارگران گفت: در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری تاکنون برای تصمیم گیرندگان انتخابات، همواره مشارکت بالای مردم اولویت داشته است. یعنی ضمن اینکه تلاش می شده نتیجه نهایی انتخابات مطلوب باشد ولی نتیجه نسبت به مشارکت بالا اولویت کمتری پیدا می کرد.

وی افزود: ولی در انتخابات مجلس قبل رویکرد متفاوتی اتخاذ شد. بدین طریق که حاکمیت تصمیم گرفت حضور پر رنگ مردم در انتخابات را فدای نتیجه تضمین شده کند. لذا با وجود اینکه قبل از انتخابات روشن بود رغبت مردم به شرکت در انتخابات کاهش یافته، ولی بازهم رد صلاحیت های گسترده نامزدها انجام شد تا نتیجه مطلوب تضمین شود و مجلسی یکدست انقلابی تشکیل شود، که دیدیم نتیجه چنین رویکردی، انتخاباتی با پایین ترین میزان مشارکت در طول حیات جمهوری اسلامی بود.

معاون سیاسی حزب اتحادملت در ادامه گفت: در انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا تردید وجود داشت که آیا مثل گذشته مشارکت بالا مورد نظر خواهد بود یا مشابه انتخابات مجلس بازهم نتیجه تضمین شده تقدم پیدا خواهد کرد. در موضع گیری های رهبری بیشتر روی مشارکت بالا تکیه می شد، ولی شواهد دیگر به خصوص از سوی دستگاه های امنیتی دلالت بر همان تقدم نتیجه تضمین شده داشت.

میردامادی اظهار کرد: تصمیم گیری نهایی در مورد صلاحیت نامزدها مشخص کرد که تصمیم گیرندگان انتخابات به هیچ وجه نمی خواهند در مورد نتیجه نهایی انتخابات ریسکی انجام داده باشند و مشارکت بالا دیگر در اولویت آنها نیست. با همین رویکرد، تمامی کاندیداهای جبهه اصلاحات را که تا حدی می توانستند باعث حضور بیشتر مردم پای صندوق های رآی شوند، رد صلاحیت کردند و حتی به کاندیدای جبهه اصولگرایی مانند اقای لاریجانی هم رحم نشد.

دبیرکل حزب مشارکت ایران اسلامی بیان کرد: اینکه چرا پس از ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری، چنین تصمیمی ملاک عمل قرار می گیرد، به چند عامل می توان اشاره کرد: ابتدا موضوع جانشینی رهبری در آینده و دوم یکدست شدن تام و تمام ارکان انتخابی کشور و هماهنگی آنها با نهادهای انتصابی و اطمینان از  همراهی کامل آنها با جانشین مورد نظر و سوم بهره برداری از شرایط مناسبی مطرح است که پس از رفع تحریم ها و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران به وجود می آید. 

وی افزود: بنابراین انتخاب تضمین شده و تعیین یک رییس دولت کاملا هماهنگ با این سیاست ها در مقابل مشارکت و حضور پر شور مردم اولویت یافته است.

به گزارش صبح ما، میردامادی با تشریح بیشتر آنچه در جریان است، گفت: در این طرح به احتمال قوی مسائل منطقه ای تعدیل خواهد شد و مذاکرات با سعودی ها در جهت کاهش تنش ها و بهبود روابط در پیش گرفته می شود. همچنین بازگشت به برجام و مذاکرات وین به مرحله نهایی خواهد رسید و زمینه بازگشت اموال و داریی ها ی انباشته شده کشور فراهم خواهد شد. حتی می توان انتظار داشت که تبادل زندانی ها نیز با غرب انجام  گیرد و فروش نفت و محصولات تحریمی به تدریج آغاز شود.

او ادامه داد: البته تا روز انتخابات باید دید که صحنه چه تغییراتی خواهد کرد، اما اصلاح طلبان و جبهه اصلاحات که نسبت به دوره های گذشته از سازمان و انسجام بهتری برخوردار هستند، رسما اعلام کرده اند که کاندیدایی نخواهند داشت و می بایست با همین انسجام تشکیلاتی فعالیت ها و گفتمان و راهبرهای تبیین شده خود را پیگیری کنند.