اختصاصی؛

حزب مجمع ایثارگران با همه افتخاری که این روزها به دانشجویان و دانشگاهیان کشورش می نماید در برابر عظمت و دانایی و خروش و اعتراض آنان به احترام ایشان و در کنار ایشان می ایستد و روز دانشجو را گرامی می دارد.

 

به گزارش صبح ما، حزب مجمع ایثارگران به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو اطلاعیه ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

مناسبت ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو، از زمان رویداد آن در سال ۱۳۳۲ تاکنون، بهانه ای برای بازخوانی و بازشناسی استبداد قدرت های حاکمه در ایران بوده و هست و از این پس نیز خواهد بود.

جنبش های دانشجویی از سال ۱۳۰۹، در طی قریب به ۹ دهه پیدایش، گسترش و افول، همواره در برابر فضای اختناق، انسداد سیاسی و سرکوب دانشگاه و جامعه، سر برآورده اند و تمام قد در مقابله با قدرت های مرکزی زورگو، ایستادگی نموده و از حقوق خود و ملت دفاع جانانه کرده اند.

اما ۱۶ آذر ۱۳۳۲ جان تازه ای به شریان مصدوم و روح داغدیده مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران داد، به نحوی که پایه های تجدید بناشده استبداد را در فردای کودتای ۲۸ مرداد لرزاند و دیوار روانی استقامت و پایداری منش خودکامگی در حکومت را برای همیشه از اذهان زدود.

این چنین، جنبش دانشجویی به تهدیدی دائمی برای همه اندیشه ها و نهادهای معطوف به استمرار استبداد تبدیل شد؛ افق روشنی برای موقعیت مستقل و مردمی جنبش دانشجویی ایران گشود و بر اعتبار و وزن استراتژیک آن افزود.

دانشگاه و جنبش دانشجویی اگر در دهه اول پس از پیروزی انقلاب ۵۷ در کشور اسلامی ایران، با دولت و قدرت مرکزی همراهی نمود، تنها به دلیل وجهه مردمی آن بوده است. امروز بعد از یک دوره رکود، بار دیگر مشاهده می شود دانشگاهیان و دانشجویان به ستوه آمده، در کنار خیزش زنان و جوانان به جنبش مهسا پیوسته و به فریاد بر آمده و در برابر زور و ستم، ندای مبارزه در برابر ظلم و جور زمانه را سر می دهند.

در این رویارویی انتظار می رود حاکمیت به خود آید و ریشه های استبداد و یکه سالاری و مطلقه بودن رفتار نظام و علل کنش ضد مردمی را در خویش بجوید. حاکمیت مطلقه در جمهوری اسلامی با قرائت پیدایش آن باور پذیر نبود و رفتار امروز آن نوعی هم ذاتی و بازگشت به دوران خفقان و سیاه ستم شاهی را باز نمایی می کند.

در طی این سه ماهی که بر ملت ایران سپری شد، برای بازماندگان از انقلابیون ۵۷ و یادگاران دفاع مقدس‌ نیز چه دردآور گذشته است. بار دیگر، دیدن همان صحنه ها و صف آرایی های نظامیان و زره پوشان جنگی مشابه دوران ستمشاهی، در برابر دانشگاههای کشور و مردم، یادآور چه غم ها و تیره روزی ها که نبود!

نظام جمهوری اسلامی در درون خود بنگرد که چه بر سرش آمده است که اینگونه در برابر دانشگاهیان، دانشجویان و استادان معترض صف آرایی نظامی می نماید و گارد ضد شورش بخود می گیرد؟!

بنگرد چرا قشر فرهیخته دانشگاهی و دانشجو در برابر عملکرد و حاکمیت او معترض است؟ بنگرد چرا از همه طرف، معلم، کارگر، پزشک و پرستار، هنرمند و ورزشکار و خیل صنوف کسبه و بازار و فضای حقیقی و مجازی نسبت به او معترض است؟ و بنگرد که چگونه حامیان همیشگی جمهوری اسلامی که در برابر تهدیدات دشمن، چه جان فشانی ها و ایثار و فداکاری ها در دوران دفاع مقدس از خود نثار نکرده اند و اینگونه این روزها دل ها شان پر خون است و چه آه ها و دریغ هایی که نمی کشند، از بر باد رفتن محصول مبارزات شان، به دست نا اهلان پر مدعا.

حزب مجمع ایثارگران با همه افتخاری که این روزها به دانشجویان و دانشگاهیان کشورش می نماید در برابر عظمت و دانایی و خروش و اعتراض آنان به احترام ایشان و در کنار ایشان می ایستد و روز دانشجو را گرامی می دارد و خود را در غم خون های عزیزی که در خیابان‌های سراسر ایران بر زمین ریخته شده است، مصیبت زده می داند.

همچنین امیدواریم بازداشت شدگان بی گناه از جمله دانشجویان و … بازداشتی هرچه زودتر به آغوش خانواده و جامعه باز گردند. با آرزوی آینده ای رو به توسعه و آبادانی و توأم با عدالت و آزادی.

«حزب مجمع ایثارگران»