شمارش و تجمیع آراءِ صحت‌سنجی‌شده ساعت پایانی دیشب انجام و‌ بر اساس تصمیم هیات رئیسه جبهه، گزارش آن به کمیته پایش و داوری جبهه، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای انتخابات سرا، ارائه شده است.

 

به گزارش صبح ما از دبیرخانه جبهه اصلاحات ایران، انتخابات مقدماتی برای گزینش لیست مورد حمایت جبههٔ اصلاحات ایران در انتخابات شورای شهر تهران طی روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد برگزار شد و علی‌رغم همهٔ موانع و هجمه‌ها، به یاری خدا و تلاش بی‌وقفهٔ مجریان و ناظران انتخابات با مشارکت هزاران نفر از ‌اصلاح‌طلبان در تهران برگزار و گام بلندی در جهت تقویت مشارکت، دموکراسی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان اصلاح‌طلبان برداشته شد.

شمارش و تجمیع آراءِ صحت‌سنجی‌شده ساعت پایانی دیشب انجام و‌ بر اساس تصمیم هیات رئیسه جبهه، گزارش آن به کمیته پایش و داوری جبهه، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای انتخابات سرا، ارائه شده است. جلسهٔ کمیتهٔ پایش و‌ داوری برای بررسی و صحت‌سنجی نتایج امروز برگزار و پس از تایید این کمیته نتیجهٔ رای‌سنجی منتشر خواهد شد.