محمد رضایی

آقای خاتمی و جریان اصلاحات الترناتیو مناسبی برای شرایط فعلی کشور نیستند

 

«آقای خاتمی و جریان اصلاحات الترناتیو مناسبی برای شرایط فعلی کشور نیستند

محمد رضایی، جانباز و فعال مدنی و همچنین مسئول شاخه مجمع ایثارگران در لرستان نوشت: «خاتمی و اصلاح‌طلبان در بلوغ سیاسی مردم ایران نقش به‌سزایی داشته‌اند، فراموش نکنیم بلوغ یک فرایند است نه یک اتفاق.
نگرش به اصلاح در سال ۷۶ تصمیم بسیار درستی بود و مردم هم پشت و پشتیبان این تصمیم درست بودند، اصلاحات نگاه مکلف بودن مردم در برابر حاکمیت را به محق بودن مردم در درون حاکمیت تغییر داد، اصلاحات در جرئت دادن به مردم و نخبگان به نقد بی‌لکنت نقش به‌سزایی داشت.
دولت اصلاحات با افشای قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که با هر قیمتی حاضر نیست در حاکمیت بماند، با طرح توسعه‌ی سیاسی در ایجاد فضای چندصدایی سیاسی (و البته پرداخت هزینه) خدمت شایان توجهی به رشد و به تسریع در بالغ شدن نخبگان و جامعه داشته است، اما با شناختی که از شخصیت آقای سیدمحمدخاتمی و هم‌چنین بزرگان اصلاحات دارم، به‌هیچ وجه ایشان را آلترناتیو مناسبی برای شرایط فعلی کشور نمی‌دانم.
احترام به خون شهدا، اعتقاد به دین و دین‌داری، عاشق میهن و ایران بودن، شیفتگی آزادی و آبادی کشور در هر دو طرف جبهه همه و همه اقتضا می‌کند برخوردهای پلیسی، قضایی و نظامی متوقف و زندان‌بان سیاسی بی‌درنگ آزاد شوند و در واگذاری حاکمیت با شیب مناسب به مردم و با نظر مردم به خود تردید ندهند.
امروز مشکل کشور و مردم با جابه‌جایی افراد و جابه‌جا شدن دو جریان سیاسی قابل حل نیست؛ حاکمیت اشتباه نکند و اصلاح‌طلبان توهم نزنند، هم‌چنین امیدوارم به این روش‌های (برخوردهای امنیتی، پلیسی، قضایی) منسوخ شده پایان داده شود و هر قطره خونی که به زمین می‌ریزد از هر دو طرف ما را بیش‌تر تشنه به خون برادر خود نکند، بر خلاف انقلابیون من درخت آزادی را که با خون آبیاری شود، دوست نمی‌دارم.»
«همیشه و در همه‌جا حق با مردم است.»