تورم ۲۶۰۰ درصدی ونزوئلا در ونزوئلا بانک مرکزی این کشور را ناگزیر به چاپ اسکناس های، ۲۰۰ هزار بولیواری، ۵۰۰ هزار بولیواری و یک میلیون بولیواری کرد.

 

بانک مرکزی ونزوئلا (BCV) از پیوستن سه اسکناس جدید  ۲۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و یک میلیون بولیواری به نظام بانکی این کشور از روزهای آینده خبر داد.

با توجه به نرخ رسمی دلار آمریکا در ونزوئلا، یک میلیون بولیوار تنها برابر با ارزش ۵۲ سنت (تقریبا نیم دلار) است.

براساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، اسکناس های جدید برای تکمیل و بهبود نظام پولی کشور و تامین نیازهای اقتصادی ملی از فردا دوشنبه به تدریج به گردش خواهد افتاد.

در حال حاضر بالاترین رقم اسکناسی در نظام بانکی ونزوئلا، اسکناس ۵۰ هزار بولیواری است که تقریباً به ارزش دو سنت (دو صدم دلار ) است، بنابراین با جایگزینی کارت اعتباری استفاده از اسکناس در ونزوئلا کمرنگ شده است.

منبع: جماران