جاوید قربان اوغلی

اول:اصلاحات سیاسی، بها دادن به خواست و اراده مردم، کنارگذاشتن حاکمیت یک جناحی،  مبارزه با رانت خواری و مبارزه قاطعانه با فساد، در کوتاه مدت  و گماردن کسانی در راس وزارت خانه ها و نهاد های اقتصادی با پشتوانه علمی و تجربه کشورداری. دوم، دستیابی به توافق، رفع تحریم ها و عادی شدن روابط تجاری با جهان.

 

جاوید قربان اوغلی نوشت: دولت سیزدهم بسیار زودتر از زمانی که تصور می شد به خط پایان اعتماد مردم نزدیک شد.

گرانی های افسار گسیخته و اعتراضات گسترده مردمی که هر روز سفره هایشان کوچکتر می شود که اکنون به منابر ائمه جمعه و قرص و محکمترین حامیان دولت را نیز رسیده نتیجه ناکارآمدی دولت در سامان دهی ضروری ترین مایحتاج مردم است.
اشتباه رئیسی آن بود که وعده هایی داد که پس از گذشت ۹ ماه نه تنها بخش کوچکی از آن محقق نشد بلکه در صورت ادامه ،تصویری به مراتب بدتر را برای  روزها و ماه های پیش رو ترسیم می کند.
یاد گل آقا بخیر. دکتر حبیبی معاون اول و سوژه همیشگی از گل آقا سوال می کند: ” احوالت چطوره؟” پاسخ گل آقای دیشلمه به دست بسیار عمیق و پر مفهوم است: “الحمد الله از فردا بهترم”.

این روزها که با وجود قیمت بالای صد دلار یک بشکه نفت زمزمه کوپنی کردن نان به گوش می رسد، بیش از هر زمان دیگر عبارت معروف امام خمینی را در حمایت از نخست وزیر دولت در یاد و خاطره ها زنده می کند که “اگر نانوایی یک شهر را به شما بدهند نمی‌توانید اداره‌اش کنید.”

آن شرایط را مقایسه کنید با پرونده های متعدد اختلاس های چند ده هزار میلیاردی و شعارهای عوام فریبانه تقسیم مردم به چهار و نود شش درصد و سر برآوردن ماجرای سیسمونی از خانواده صاحب همان شعار و تصمیم دولت در زمان صلح با نفت بشکه ای بالای ۱۰۰ دلار برای کوپنی کردن نان .

نمی توان با پیشنهاد مدیر مسئول یکی از روزنامه های صبح و توصیه به کنار رفتن رئیسی موافق و همراه بود. این توصیه نه امکان پذیر است و نه در عرصه عمل اتفاق خواهد افتاد.
پیشنهاد عملی تر انجام دو اقدام به صورت عاجل است:
اول:اصلاحات سیاسی، بها دادن به خواست و اراده مردم، کنارگذاشتن حاکمیت یک جناحی،  مبارزه با رانت خواری و مبارزه قاطعانه با فساد، در کوتاه مدت  و گماردن کسانی در راس وزارت خانه ها و نهاد های اقتصادی با پشتوانه علمی و تجربه کشورداری.
دوم، دستیابی به توافق، رفع تحریم ها و عادی شدن روابط تجاری با جهان.

در صورت شکست نهایی مذاکرات، اوضاع مانند هوای بهاری به سرعت تغییر خواهد کرد و حتی چین و هند نیز همچون دوره ترامپ از خرید نفت ایران خودداری خواهند کرد.
شرایط جدید ایران و مشکلات سنجاق شده بر توافق هسته ای که ربطی به برجام ندارد و مانع اصلی بر سر راه احیای آن است  را می توان در پرونده و مذاکرات جداگانه ای با امریکا حل و فصل کرد.

 

منبع: روزنامه شرق