اختصاصی؛

هدف کیهان در این سالها حرکت خزنده و تئوریزه کردن و پمپاژ لجن پراکنی نسبت به یاران اصیل امام و انقلاب شده است.

 

به گزارش صبح ما، در این روزها که حال اغلب مردم ایران به دلیل مشکلات معیشتی «خوب» نیست، روزنامه کیهان وقتی برای فراغت پیدا کرده است و همچون اپورتونیستی ماهر، وصله های زیبنده خودش را نثار اشخاص و جریان های سیاسی کشور می کند.

به نحوی که در تازه ترین سیاهه نگاری های این روزنامه معلوم الحال، مطلبی علیه سیدحسن خمینی، نوه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی منتشر شده است که ناشی از نمک نشناسی عده ای از مدعیان انقلابی گری در قبال بیت شریف امام است.

متاسفانه نویسندگان این نوع مطالب موهن در حالی به یادگار امام راحل، لقب «غرب زده» داده اند که خود و همفکرانشان در نکبت وابستگی به شرق گرفتار بوده و بوی تعفن تزویر و دروغ هایشان در فضای رسانه ای کشور پیچیده است.

در همین حال، بر هیچکس پوشیده نیست که تولید اخبار سمی فرقه کیهان در سالهای گذشته با داشتن حاشیه ای امن اتفاق افتاده است و هیچ نسبتی با اندیشه امام راحل، انقلاب اسلامی و جمهوریت نظام نداشته و حتی در تعبیری فراتر، آلوده به نفاق بوده است.

اما در واکنش به این نوع خبرپراکنی، جواد امام اخیرا در توئیتی نوشت: «راز #حمله_ی مکرر #کیهان به یادگار ِبنیانگذار فقید نظام را می توان در این نکته ی مهم دانست که؛ با وجود #سید_حسن_آقا_خمینی ، نمی توان میراث بنیانگذار را از«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد»، به روایت اقتدارگرایانه ی مد نظر #شریعتمداری و اعوان و انصارش #استحاله کرد.»

بنابراین همانطور که دبیرکل مجمع ایثارگران به درستی اشاره کرده است، به نظر می رسد که مهم ترین دغدغه امروز گردانندگان کیهان، موضوع جمهوریت باشد، آنهم نه به این خاطر که در خطرست، بلکه به این دلیل که هنوز نامی از آن باقیمانده است.

در همین رابطه، پاره ای از انقلابیون معتقدند که فرقه کیهان بیرق دار تفکری به شدت افراطی است که حتی طالبان در برابرش، نمودی متمدنانه تر و عاقلانه تر‌ دارد. چرا که حداقل آن گروه تروریستی در بروز رفتارهای متحجرانه خود «صادق» بوده و اقداماتش را از پیش اعلام می کند.

اما فرقه کیهان هر کاری که دوست داشته باشد به نام دین و انقلاب و امام انجام می دهد و هرکس هم که از آن انتقاد کند، متهم به غرب گرایی، براندازی و… می شود.

از این رو، برخی کارشناسان سیاسی معتقدند که رفتار مزورانه این نوع رسانه ها حتی بدتر از اقدامات منافقین در صدر انقلاب است و خطری که این نوع تفکرات بیمارگونه، جامعه ایران را تهدید می کند بیشتر از هر عامل دیگری بحران زاست.

آنچه مسلم است، هدف کیهان در این سالها حرکت خزنده و تئوریزه کردن و پمپاژ لجن پراکنی نسبت به یاران اصیل امام و انقلاب شده است.

در حالی که آرزوی این فرقه، با همت مردم ایران محقق نخواهد شد و این نوع تلاش های مذبوحانه آنها نیز مانند سایر توطئه هایشان به سرانجام نخواهد رسید و گروهی که مقصودش حذف تمامی سرمایه های اجتماعی در چهاردهه اخیر و ایجاد تک صدایی به نام «جوانان انقلابی» ولی به کام خودش است، با رسوایی های بیشتری مواجه خواهد شد.