در گفت وگو با صبح ما؛

صبح ما- گروه سیاسی: در هفته های اخیر، رفتارهای خارج از عرف برخی نمایندگان در مواجهه با دولت باعث شد تا روز گذشته رهبری در سخنانی نسبت به این موضوع انتقاد و نمایندگان را از چنین ادبیاتی نهی کند. در همین رابطه، یک نماینده پیشین مجلس معتقد است چنین رفتارهایی برای مردم نخ نما شده، […]

صبح ما- گروه سیاسی: در هفته های اخیر، رفتارهای خارج از عرف برخی نمایندگان در مواجهه با دولت باعث شد تا روز گذشته رهبری در سخنانی نسبت به این موضوع انتقاد و نمایندگان را از چنین ادبیاتی نهی کند.

در همین رابطه، یک نماینده پیشین مجلس معتقد است چنین رفتارهایی برای مردم نخ نما شده، مردم ایران فریب رفتارهای پوپولیستی را از هر جناحی باشد نمی خورند. مردم می دانند مشکلات اقتصادی موجود تک عاملی نیست

احمد مازنی در گفت و گو با صبح ما درباره رفتارهای اخیر برخی نمایندگان مجلس گفت: باید تاکید کنم که این حاشیه سازی ها مربوط به کل مجلس و نمایندگان نمی شود، چون بنده اطلاع دارم در همین مجلس یازدهم نمایندگانی هستند که با این حاشیه سازی ها موافق نیستند هم چنین اکثریت اصول گرایان با چنین کارهایی موافق نیستند اما قدرت کنترل افراطیون را ندارند.

وی افزود: اما در مورد علت حاشیه سازی معتقدم حاشیه سازی نمایندگان افراطی ناشی از ناتوانی آن ها در حل مشکلات مردم است. اما بر اساس مثل معروف “این ستون تا آن ستون فرج است”، فعلا تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 به دولت و اصلاح طلبان ناسزا می گویند در این صورت با یک تیر دو نشان می زنند از یک سو فرافکنی می کنند و از سوی دیگر به مردم القا می کنند که همه مشکلات ناشی از ناهماهنگی دولت با مجلس است تا تنور انتخابات را به نفع خودشان داغ کنند.

مازنی ادامه داد: به نظرم چنین رفتارهایی برای مردم نخ نما شده، مردم ایران فریب رفتارهای پوپولیستی را از هر جناحی باشد نمی خورند. مردم می دانند مشکلات اقتصادی موجود تک عاملی نیست بخشی از این مشکلات هزینه استقلال طلبی ملت ایران است، بخشی دیگر ناشی از سوء تدبیر داخلی است که هر جناحی باید سهم خودش را در بروز این مشکلات بپذیرد.

او با بیان اینکه دلواپسان نباید آدرس غلط ندهند، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از تلاش آن ها برای حذف اصلاح طلبان در دهه 80 است و مردم برای رهایی از افراطیون به اعتدالیون پناه بردند. عامل دیگر مشکلات موجود ناشی از شعارهای افراطی معجزه هزاره سوم است که قطعنامه های تحریم بین المللی را بر ما تحمیل کرد که باعث شدند وقت طلایی ملت صرف آواربرداری ویرانه های دولت نهم و دهم شود.

مازنی در ادامه گفت: بخش دیگر مشکلات ناشی از خنجرهایی است که از پشت به سربازان دیپلماسی ایران می زدند که با پاس گل عناصر داخلی آقای ترامپ گل طلایی خروج از برجام را وارد دروازه ایران کرد! و بالاخره فاصله دولت از گفتمان اصلاح و اعتدال نیز در بروز این مشکلات بی تاثیر نیست. به نظر من تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی انسجام و هم بستگی ملی از طریق گفتگوی ملی است. مشکلات کشور نیاز به بسیج امکانات و ظرفیت همه جناح ها دارد. هیچ حزب و جناحی به تنهایی نمی تواند کشور را اداره کند.

وی در پایان گفت: عقلاء اصول گرا و اصلاح طلب افراطیون را کنترل کنند چون آتش عملکرد آن ها دامن همه سرنشینان این کشتی را خواهد گرفت. مقامات مسئول هم زمینه را برای انتخابات آزاد و مشارکت حداکثری فراهم کنند تا مردم با مشارکت فعال از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت کنند و مشکلات داخلی و خارجی را حل کنند. احزاب و گروه های اصلاح طلب هم با واقع بینی بیشتر وارد عرصه انتخابات شوند و زمینه اصلاح امور را از طریق صندوق رای فراهم کنند.