برخی منابع خبری از ابتلای میرحسین موسوی و همسرش به کرونا خبر می دهند.

 

به گزارش صبح ما، برخی منابع خبری نزدیک به نخست وزیر دفاع مقدس از ابتلای او و همسرش به کرونا خبر می دهند.

بنابراین خبر تست کرونای خانم دکتر زهرا رهنورد و مهندس میرحسین موسوی امروز صبح مثبت اعلام شده است. آنها در منزل و محل حصر مورد معاینه پزشکی قرار گرفته اند و حال عمومی شان خوب است.