آقای موسوی هیچ دخالتی در این امور نمی‌كرد و می‌توانم بگویم اگر خبر‌دار هم می‌شد، كاری نمی‌توانست بكند.

 

به گزارش صبح ما، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی در مصاحبه ای بلند با روزنامه شرق در پاسخ به این سوال که ‌‌آیا میرحسین موسوی از حوادث دهه 60 با‌خبر بوده، گفت:

نمی‌دانم كه خبردار بود یا خیر، اما وقتی نخست‌وزیر بود حتما اطلاعات به او می‌رسید. البته مسئولیت دادگاه، دادستانی و زندان‌ها ربطی به او نداشت. آن زمان هم كه من دادستان بودم، آقای موسوی هیچ دخالتی در این امور نمی‌كرد و می‌توانم بگویم اگر خبر‌دار هم می‌شد، كاری نمی‌توانست بكند.

با مهندس موسوی خیلی هم رفیق بودیم و با عمو و پدرش نیز آشنایی داشتم. این پرونده‌ها زیر نظر آقای ری‌شهری بود كه بعد از حمله مرصاد به خدمت حضرت امام گزارش داده بود كه زندانی‌ها هم توبه نمی‌كنند یا فریب می‌دهند؛ گویا رجوی گفته بود به دروغ بگویید توبه كردیم تا آزاد شوید و بنابراین حق داشتند كه این توبه‌ها را باور نكنند.

در نهایت بنا بود در حمله مجاهدین پس از كرمانشاه، شهر به شهر زندانی‌های طرفدارشان شورش كنند و به آنها بپیوندند و آقای ری‌شهری اجازه خواسته بود پرونده‌ها دوباره بررسی شود. حضرت امام هم احتیاط كرده و به یك نفر اجازه بررسی نداده بود و برای هر شهری گروهی چند‌نفره را برای بررسی مشخص كردند كه تبریز هم رفته بودند. آقای پورمحمدی، رئیسی و نیری یكی از تیم‌ها بودند. آقای نیری هم خیلی قاضی خوب و متدینی بود.