محمدحسن اصغرنیا

آنچه در فاجعه هفتم تیر نباید از یاد برود، موضوع نفوذ است. این که ما فکر کنیم آرمان‌های بلندی داریم و می توانیم به سادگی آن آرمان‌ها را در جامعه خود محقق کنیم و هیچ مقاومتی یا مخالفتی یا مزاحمتی در مقابل آن رخ نمی نماید، نشان‌دهنده کمال سادگی است.

 

محمدحسن اصغرنیا، یکی از بازماندگان فاجعه هفتم تیر و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نوشت: آنچه در فاجعه هفتم تیر نباید از یاد برود، موضوع نفوذ است. این که ما فکر کنیم آرمان‌های بلندی داریم و می توانیم بسادگی آن آرمان‌ها را در جامعه خود محقق کنیم و هیچ مقاومتی یا مخالفتی یا مزاحمتی در مقابل آن رخ نمی نماید، نشان‌دهنده کمال سادگی است.

هم استقلال و هم آزادی ما منافع دشمنان ما را تهدید کرد و می‌کند و برای خاموش کردن مشعل استقلال و آزادی در دوران مبارزات انقلابی صدمات فراوان به ما زدند و ما شهدای بزرگواری تقدیم ساحت انقلاب کردیم که روحشان شاد باد؛ اما پس از پیروزی انقلاب و برای تضعیف و سپس انحراف از مسیر انقلاب، طرح های‌ متعددی ریختند و از این که اراده ما را بشکنند مایوس نشدند، چه برای کوتاه مدت و چه میان مدت و حتی بلندمدت. اما در کوتاه‌مدت طرح نفوذ را اجرا کردند و افرادی را با ظاهر انقلابی در تشکیلات نوپای پس از انقلاب وارد کردند و با شگردهای مختلف به جلب اعتماد انقلابیون و مسئولان پرداختند تا بتوانند به راحتی ضربه خود را بر پیکر نظام جمهوری اسلامی بزنند: از یک سو عناصر فهیم و فداکار و خدوم را شهید کنند و از دیگر سو موجب اخلال و کندی در پیشرفت امور شوند.

این طرح نفوذ را منافقان در هفتم تیر و ششم شهریور ۱۳۶۰ به اجرا گذاردند و به دنبال آن مرتکب خباثت های متعدد دیگری با پشتیبانی دشمنان ما و آنهایی که پیروزی ما را علیه منافع خود می دیدند، شدند.

عبرت بزرگ حاصل از آن فجایع این است که از مکر و خدعه دشمن نباید غافل شد و بدون شناخت عمیق، فریب ظاهر افراد را نباید خورد. همه جاسوسان و رخنه‌گران با چنین شگردهایی مبادرت به نفوذ در میان صفوف ما می کنند تا به موقع مبادرت به قتل عناصر کلیدی و موثر یا آبروریزی از نظام ما بنمایند یا در صحنه جهانی برایمان مشکلات بیافرینند.

امروز بیش از هر موقع باید مراقب عناصر نفوذی و شگردهای مرموز آنها باشیم و به ویژه توجه داشته باشیم که دشمن از یک مصیبت یا مشکل اجتماعی که به ما روی می‌آورد در لایه‌های بعدی طراحی خود، برای براندازی و اغتشاش یا ممانعت از اصلاحات، یا القای یاس و سست کردن عزم راسخ ما، ‌نشانه‌گیری می‌کند.

اما بعد خطر عوامل نفوذ از درون و برون همواره بوده و هست و خواهد بود باید دست های پنهان و آشکار گروه های بی نام و با نشان را شناخت و شناساند و ما در واقعه انفجار بمب دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی شاهد افشاگری های ایه الله دکتر محمد حسینی بهشتی بودیم و شنیدیم که فرمود دوستان (هشیار و اگاه باشید که عوامل نفوذی بیدارند امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۳۶۰ به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی به شما می گویم شرق و غرب و عوامل داخلی اش پس از عزل اولین رییس چمهوریش اقای سید ابوالحسن بنی صدر به دنبال رخنه کردن در قوای اجراییه و قضاییه می باشد اختلافات را کنار بگذاریم و متحد شویم و شما جمع حاضر که عضو فعال حزب از هر سه قوه باید تلاش کنید که شخصی را به مردم ایران معرفی کنید که بتواند اعتماد ملت را جلب کند و کاندیدای دوم ریاست جمهوری حزبی نیست ولی انسان امین ماست (جناب اقای محمد علی رجایی) و پس از یک ساعت انفجار رخ داد و سید بزرگوارمان به همراه ۷۲ تن شهد شهادت نوشیدند و۲۷ جانباز از آن حادثه برجای مانده و باکمال تاسف پس از چهل سال افکارشان و مرامنامه و اساسنامه مترقیانه آنان را به نسل جدید معرفی نمی کنیم و فقط سالی یکبار از تصاویرشان استفاده ابزاری و تبلیغاتی می کنند و جاذبه آن روز به دافعه امروز تبدیل شده است و دستان بهم فشرده را بالطایف الحیلی ازهم سوا می کنند و دشمنان اگاه و دوستان نادان به مقصد و اهدافشان رسیده و می رسند
(فاعتبروا یا اولی الابصار)