احمد زیدآبادی

روزنامه کیهان با خوشحالی تیتر زده است: سیمان ارزان شد!

 

احمد زیدآبادی نوشت: روزنامه کیهان با خوشحالی تیتر زده است: سیمان ارزان شد! آیا منظورش این است که چون قیمت بسیاری از مواد خوراکی سر به فلک گذاشته و هفته به هفته هم بالاتر می‌رود به طوری که بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین مایحتاج غذایی خود نیستند، از این پس سیمان بخوریم؟